Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

XV FORUM ADO/ABI 'NOWE TECHNOLOGIE - WYZWANIE DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH'

Warszawa, 27 listopada 2013 r

pobierz_plik
Wniosek do banku o usunięcie danych osobowych i zaprzestanie ich przetwarzania POBIERZ »
pobierz_plik
Wniosek do GIODO w zakresie nakazania administratorowi dopełnienie obowiązków w zakresie przetwarzania lub usunięcia danych osobowych POBIERZ »
pobierz_plik
Żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych POBIERZ »

Najważniejszym tematem w ochronie danych osobowych pozostają trwające prace nad pakietem legislacyjnym, zawierającym nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Uczestnikom Forum zostaną przedstawione: aktualny stan procesu przyjmowania nowych aktów oraz podstawowe problemy poruszane w dyskusji nad kształtem regulacji prawnych. Niezależnie od prac nad przepisami unijnymi nieustanny rozwój technologii przetwarzania informacji wymusza nowe podejście do ochrony danych osobowych i przede wszystkim tym zagadnieniom będą poświęcone obrady Forum, w tym wystąpienie dr Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Natomiast w ostatniej części Forum zajmiemy się zagadnieniami stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie w marcu 2011 r. W momencie ich przyjmowania budziły one pewien niepokój administratorów, a teraz, po upływie znacznego już czasu, można pokusić się o ocenę praktyki ich stosowania.


Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu.

10:10 Wykład: Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych - aktualny stan prac i główne dylematy dotyczące przepisów.
Maciej Groń, Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 

10:40 Wykład: Nowe mechanizmy prawne ochrony danych osobowych odpowiedzią na rozwój technologii przetwarzania danych - dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 

11:25 Wykład: Dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych w umowach świadczenia usług cloud computing
- adw. Xawery Konarski, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy sp.j.
- przykłady postanowień umownych zabezpieczających interesy dostawców i użytkowników chmury obliczeniowej,
- klauzule dotyczące tajemnic zawodowych (instytucje finansowe, telekomy etc.),
- odpowiedzialność za naruszenie postanowień o ochronie danych osobowych,
- prace Komisji Europejskiej nad modelowymi umowami na korzystanie z chmury obliczeniowej.
 

12:10 Dyskusja z udziałem uczestników Forum
 

12:30 Przerwa, poczęstunek
 

13:00 Wykład: Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych w świetle standardów i przepisów prawa oraz w projekcie rozporządzenia ogólnego.
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 

13:40 Wykład: Wykorzystanie danych osobowych w działaniach marketingowych prowadzonych on-line - r.pr. Michał Kaczorowski, radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji w Acxiom Polska
- Modele internetowej działalności marketingowej,
- Ramy prawne działalności reklamowej w Internecie
- Rola podmiotów będących reklamodawcami, wydawcami i operatorami sieci reklamowej
- Obowiązki związane z dystrybucją treści reklamowych
 

14:30 Przerwa na kawę
 

14:50 Wykład: Praktyka wykonywania nowych kompetencji GIODO wprowadzonych nowelizacją z dnia 29.10.2010 r. (kompetencje egzekucyjne, wystąpienia, prawnokarna ochrona inspektorów i zawiadomienia) - Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

15:30 Wykład: Praktyka udostępniania danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (po nowelizacji z

29.10.2010 r.) i ustaw odrębnych w świetle stanowisk GIODO oraz orzeczeń sądowych - adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
- Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r. (uchylenia art. 29-30 u.o.d.o.) i ich uzasadnienie
- Stanowisko GIODO dotyczące podstaw prawnych udostępnienia danych osobowych na wniosek oraz kompetencji Generalnego Inspektora w tym przedmiocie
- Wyroki sądów administracyjnych (WSA w Warszawie oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego) dotyczące udostępnienia danych osobowych na wniosek i zastosowania w tym zakresie art. 23 ust.1 pkt 5 u.o.d.o.
- Udostępnienie na wniosek danych osobowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektronicznych w orzecznictwie GIODO i sądów administracyjnych: problemy wzajemnych relacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych oraz dopuszczalności ograniczenia dostępu do danych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

16:10 Zakończenie Forum
 

Szczegółowe informacje.
 

Biuro Organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50,


Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail: biuro@cpi-sk.pl
 

Data: 11.09.2013 04:00
Autor/źródło: Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, ochrona danych osobowych, GIODO, dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, konferencja

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.