PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Konferencja: Urządzenia przesyłowe - obecny stan prawny oraz projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Warszawa 13 marca 2013 Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123 A - 15 piętro

Najważniejsze zagadnienia:

 • rodzaje roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe
 • sposoby formułowania stanowiska negocjacyjnego oraz skutecznego dochodzenia roszczeń w postępowaniach sądowych
 • problem zasiedzenia służebności gruntowej i przesyłu na tle konstytucyjnej ochrony prawa własności
 • umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu
 • analiza projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, stosunek tej ustawy do obowiązujących regulacji prawnych oraz potencjalny wpływ na dochodzenie roszczeń przez właścicieli nieruchomości

W trakcie warsztatu będziecie mieli Państwo możliwość:

 • uzyskania i usystematyzowania informacji pomocnych dla rzetelnej oceny zasadności roszczeń związanych z posadowieniem i eksploatacją urządzeń przesyłowych na nieruchomościach oraz ryzyka związanego ze skierowaniem sprawy do sądu
 • zapoznania się z praktycznymi uwagami dotyczącymi strategii prowadzenia postępowań sądowych, zgłaszanych w ich ramach zarzutów oraz  wniosków dowodowych
 • poznania zasad, które przyspieszają proces ustanowienia służebności przesyłu
 • wymiany doświadczeń z przedstawicielami z branży
   


W ramach materiałów Uczestnicy otrzymają:

 • wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu
 • opracowanie na temat zasiedzenia służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • kopie dokumentów archiwalnych wraz z opisem znaczenia poszczególnych dokumentów
  (Podczas warsztatów będą mieli Państwo możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak poprawnie wypełnić te dokumenty.)

 

Do udziału zapraszamy:

 • właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi
 • deweloperów
 • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców nieruchomości
 • kierowników i pracowników działów zarządzania nieruchomościami i działów prawnych gmin oraz gminnych zakładów gospodarki mieszkaniowej
 • kierowników i pracowników działów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i przyłączeniami do sieci energetycznych
 • pracowników działów prawnych
   


Więcej informacji.

Data: 25.02.2013 10:00
Autor/źródło: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Kategoria: Zarządzanie
Słowa kluczowe: urządzenia przesyłowe, ustanowienie służebności przesyłu, służebność przesyłu, konferencja

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.