PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Kontrolery NIK nie mają dostępu do danych wrażliwych

NIK nigdy nie prowadziła i nie będzie prowadzić kontroli, które wymagałyby sięgnięcia po dane wrażliwe, z wyjątkiem danych o stanie zdrowia oraz danych o skazaniach i mandatach. Plany kontroli oraz ich wyniki są jawne, prezentowane w Sejmie, a także udostępniane mediom i opinii publicznej. Kontroler po dane o stanie zdrowia lub dane o skazaniach i mandatach może sięgnąć tylko w związku z prowadzoną kontrolą, którą wykonuje na podstawie upoważnienia przełożonego (zapisy ustawowe).

Dane o stanie zdrowia są niekiedy niezbędne, np. w wypadku kontroli finansowania konkretnych procedur medycznych albo długości oczekiwania na świadczenia medyczne. Dane o skazaniach i mandatach są potrzebne NIK, kiedy kontrola dotyczy np. poziomu powrotu do przestępstwa, efektywności działania zakładów karnych i poprawczych lub ściągalności mandatów.

Z dokumentów źródłowych w kontrolowanych instytucjach Izba wprowadza do swoich protokołów wyłącznie informacje finansowe i dane liczbowe, bez danych osobowych. Inspektorzy NIK objęci są kontrolą wewnętrzną w zakresie przestrzegania procedur dotyczących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Izba podlega w tym zakresie również kontroli GIODO.

Źródło NIK

Data: 02.02.2012 07:27
Autor/źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: NIK, dane osobowe, dane wrażliwe, ochrona danych osobowych, gromadzenie danych, przetwarzanie danych

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.