PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zmiany w dowodach i ewidencji ludności przesunięte do 2015 roku

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustaw na dzień 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia ma w Polsce zniknąć obowiązek meldunkowy a także wprowadzone zostaną liczne zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych.

Jak wskazał Rząd przesunięcie terminu wdrożenia dowodu elektronicznego jest zasadne ze względu na prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem - do końca 2015 r. - jednolitego rynku cyfrowego. W jego efekcie mogą zostać wdrożone nowe instrumenty uwierzytelniające - niewykluczone jest, że będą one tańsze, prostsze i efektywniejsze niż elektroniczny dowód.

Zakłada się również zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Najważniejsze z nich to:

  • uproszczenie formalności w urzędzie: wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,
  • uproszczenie formalności w urzędzie: odstąpienie od konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,
  • likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidacja obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników,
  • wprowadzenie możliwości wypełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,
  • zniesienie obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  • na realizację zameldowania będzie przeznaczone 30 dni, a nie jak obecnie 4; zniesione będą sankcje karne za niedopełnienie zameldowania przez obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Źródło KPRM

Data: 29.10.2012 07:47
Autor/źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: dowód osobisty, ewidencja ludności, obowiązek maldunkowy, dokument tożsamości, PESEL

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.