PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

PRAWO PRACY DLA MENEDŻEROW W PRAKTYCE - orzecznictwo, zmiany, porady warsztaty zaawansowane

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych sposobów stosowania prawa pracy w świetle aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego. Omówione zostaną projektowane zmiany i konsekwencje ich zastosowań.

Warszawa, 13 – 14 czerwca 2013r. (SOM 13184)

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia:

- zasady efektywnego zatrudniania pracowników,

- prawa, obowiązki i odpowiedzialność pracownika,

- zwolnienia dyscyplinarne oraz inne trudne przypadki rozstań z pracownikiem,

- umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu,

- zasady rozliczania czasu pracy w 2013 r. – projektowane zmiany,

- urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie/wychowawcze w 2013 r.,

- kwestie problematyczne roszczeń pracodawców przed Sądem Pracy.


Profil Uczestników:
Warsztaty adresowane są do dyrektorów, kierowników, menedżerów działów HR, członków zarządu, oraz właścicieli firm.

METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem case study. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.


1. Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników:

• Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study).

• Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy?

• Proponujemy list intencyjny czy umowę przedwstępną? (case study).

• Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Wskazujemy poprawnie „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznaj możliwe konsekwencje (case study).

• Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach.

• Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).


2. Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika:

• Czy można prowadzić monitoring komputerów?

• Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?

• Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? I (case study)

• Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem? 3. Obowiązki pracownika:

• Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia (case study).

• Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study). • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study).


4. Odpowiedzialność pracownika:

• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study).

• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study). • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study).

• Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?: - rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study), - upomnienie czy nagana? (case study).


5. Rozstanie z pracownikiem:

• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?

• Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study). • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

• Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i in. sytuacje. (case study).

• Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study).

• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).


6. Po rozwiązaniu umowy o pracę:

• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).

• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).

• Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).

• Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).


7. Czas pracy (case study):

• Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy.

• Lista pracy a ewidencja czasu pracy. Czy na liście obecności konieczne jest wpisywanie godzin przyjścia i wyjścia pracowników?

• Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…

• Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych.

• Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?

• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…

• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…

• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …

• Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem.


8. Urlopy (case study):

• Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

• Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?

• Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

• Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

• Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…O której godzinie pracownik powinien nas poinformować o korzystaniu z urlopu na żądanie?

• Gdy pracownik chce wziąć urlop wypoczynkowy na parę godzin…

• Gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…


9. Pracodawca i/lub jego pełnomocnik przed Sądem Pracy (case study):

• Zabezpieczamy materiał dowodowy.

• Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

• Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.

• Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.

• Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.

• Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

• Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.

• Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.


Terminy, koszty, przebieg postępowania.
Mec. Monika Drab-Grotowska - radca prawny, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu, „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając, jako Prezes Zarządu, spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach przed Sądami i innymi organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Krajowa Izba Odwoławcza. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Jest także współautorką książki „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej grup kapitałowych, jak również ZOZ. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła, bardzo wysoko oceniane przez Uczestników, szkolenia dla paruset podmiotów, dla takich firm jak: ING, DRESDNER BANK, BGŻ, PKO BP, CENTERTEL, BRE Bank, KULCZYK TRADEX, PKN ORLEN, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, COMPUTERLAND, SĄDY POWSZECHNE, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, KPMG, DELOITTE, PRICEWATERHAUSE COOPERS i wielu innych. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

 

 

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1790 zł + 23% VAT,
- dwóch i więcej osób 1690 zł +23% VAT.


Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.


Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)


Miejsce zajęć:
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.


Informacje:

Anna Niedziółka
tel.: (022) 208 28 45
fax: (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademia-mddp.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz

Data: 23.05.2013 08:00
Autor/źródło: MDDP Akademia Biznesu
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: szkolenie, prawo pracy, orzecznictwo, stosowanie prawa pracy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.