PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Uderzenie w firmy wyłudzających podatek VAT

Prokuratura Okręgowa w Toruniu na wniosek Centralnego Biura Śledczego KGP wszczęła śledztwo w sprawie „prania pieniędzy”. Środki pochodziły z przestępstwa uszczuplenia podatku VAT i miały związek z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą stali.

Przeprowadzone w ciągu kilku ostatnich dni przeszukania w dziewięciu firmach pozwoliły na zabezpieczenie dokumentacji księgowej, wskazującej na prowadzenie przez nie fikcyjnej działalności.

 

Powodzenie całej operacji to efekt wspólnych działań i ustaleń Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy oraz działań prowadzonych przeciwko podmiotom gospodarczym biorącym udział w nielegalnym lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi bez zamiaru uiszczania należnego podatku od towarów i usług. Pod lupę trafiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z terenu Torunia, powołana aktem notarialnym w grudniu 2012 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych, badana spółka miała zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. W istocie jednak ta spółka otrzymała inne zadanie - miała odegrać rolę „znikającego podatnika”. Z ustaleń wynika, że podejrzana spółka wydała dyspozycję zapłaty w walucie euro na rzecz jednej z łotewskich hut z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy stali. W styczniu 2013 roku ta huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki w kwocie ponad 300.000 zł. Spółka jako czynny podatnik nie zadeklarowała tych nabyć w stosownym czasie do Urzędu Skarbowego.

Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustaleń, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec to osoba bez majątku i z przeszłością kryminalną.

 

Zebrane w prowadzonym śledztwie dowody dały podstawę do zatrzymania prezesa podejrzanej spółki. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali go w dniu 5 kwietnia na terenie Starogardu Gdańskiego. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 299 kk w zw. z art. 12 kk zarzucając prezesowi spółki żedziałając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął na rachunki bankowe spółki środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z uszczupleniem podatku VAT w związku z fikcyjną wewnątrzwspólnotowa dostawą stali do spółki, w łącznej kwocie ok. 8 mln PLN a następnie środki te po przewalutowaniu przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty pomagając do przenoszenia własności mienia ruchomego w postaci stali oraz w/w środków płatniczych.

 

Na wniosek prowadzących śledztwo Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 6 kwietnia 2013 roku zastosował wobec zatrzymanego prezesa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

 

Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie postępowania oszacowano na kwotę ok. 2 mln PLN.

 

W dniach od 9 do 12 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze CBŚ na terenie kilku województw dokonali kolejnych przeszukań w dziewięciu wytypowanych wcześniej firmach, bezpośrednio związanych z przestępczym obrotem stalą. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, zebrano materiał dowodowy wskazujący na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część wytypowanych podmiotów.

 

Prowadzone śledztwo jest rozwojowe, planowane są kolejne czynności.

 

rh/gp

Data: 16.04.2013 11:00
Autor/źródło: KGP
Kategoria: Podatki
Słowa kluczowe: wyłudzenie VAT, uszczuplenie podatku VAT, podatki, prawo podatkowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.