PORADY PRAWNE ONLINE

Zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca pracującego w Polsce

W dniu 1 maja 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które zawierają rozwiązania wprowadzające ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz dla osób chcących zalegalizować swój pobyt. Mowa m.in. o wydłużeniu z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy, jednym zezwoleni na pobyt i pracę w Polsce oraz zezwoleniu na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia.

Zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca pracującego w Polsce

Maksymalny okres zezwolenia na pobyt czasowy


W myśl przepisów, które zaczną obowiązywać w dniu 1 maja 2014 r. wydłużony zostanie z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek o takie zezwolenie podczas swojego legalnego pobytu w dogodnym dla siebie momencie, a nie jak dotychczas przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

 

Ułatwienia dla cudzoziemców studiujących w Polsce


Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 1 roku i 3 miesięcy. W przypadku, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, to zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Cudzoziemcy kontynuujący studia na kolejnym roku dotychczas otrzymywali zezwolenie jedynie na rok. Jednakże po wejściu w życie nowych przepisów otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat. Zmiany obejmą także cudzoziemców, będących absolwentami polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

 

Zezwolenie na pobyt i pracę

Aktualnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Zgodnie z nowymi regulacjami cudzoziemcom będzie przyznawane jedno zezwolenie na pobyt i pracę w ramach jednej procedury. Jednakże należy zaznaczyć, że procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca w dalszym ciągu będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.


Cudzoziemcy nie posiadający prawa pobytu


W przypadku, gdy cudzoziemiec, który nie uzyska prawa pobytu lub ochrony w Polsce albo prawo to utracił, od dnia doręczenia ostatecznej odmownej decyzji powinien w ciągu 30 dni opuścić terytorium Polski. Jeżeli nie wyjedzie we wskazanym terminie, Straż Graniczna wyda mu wówczas decyzje o zobowiązaniu go do powrotu do kraju pochodzenia. Decyzja ta w niektórych przypadkach może mieć charakter przymusowy. Oznacza to, że powrót cudzoziemca do kraju jego pochodzenia odbędzie przy udziale i pod nadzorem Straży Granicznej. Cudzoziemiec nie będzie jednak musiał oczekiwać na wykonanie decyzji w ośrodku strzeżonym, bowiem przepisy ustawy wprowadzają środki alternatywne, np. zabezpieczenie pieniężne, depozyt paszportu, obowiązek przebywania w określonym miejscu. Umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym będzie miało charakter ostateczny.


Data: 29.04.2014 08:33
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: cudzoziemiec, prawa cudzoziemców, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pracę

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.