PORADY PRAWNE ONLINE

Zarejestruj swoje czasopismo

Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: gazeta, gazety, czasopismo, czasopisma

Jeśli marzysz o wydawaniu własnej gazety, nic trudnego – wystarczy dobry pomysł i trochę pieniędzy na rozkręcenie działalności. Oprócz tego potrzebna Ci będzie także wiedza jak przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne – w tym akurat możemy pomóc. W poniższym artykule przeczytasz jak szybko i sprawnie zarejestrować nowy tytuł prasowy na rynku.

pobierz_plik
Poradnik - Postępowanie w sprawach gospodarczych POBIERZ »

Zgodnie z art. 20 Prawa prasowego, wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym z pewnymi szczególnymi zmianami. Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

  • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  • dane osobowe redaktora naczelnego,
  • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
  • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

 

 

Pamiętajmy, że postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek. Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. Każdorazowa zmiana danych umieszczanych we wniosku o rejestrację wymaga zawiadomienie organu rejestracyjnego i to w trybie natychmiastowym.

 

Zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2008 r. (sygn. akt I ACa 404/08), rejestracja tytułu prasowego uprawnia wydawcę do jego wydawania, co więcej pozwala wydawcy na przekonanie, że jego tytuł został przez sąd rejestrowy zweryfikowany i nie dozna on przeszkód w jego wydawaniu. Niewątpliwie znaki liczbowe wchodzą w skład wielu różnych tytułów, ale w sytuacji, gdy jest to tylko jeden z elementów w tytule, jego fragment, to ten element nie może przesądzać o podobieństwie tytułu do innego zawierającego w sobie tę samą liczbę.

 

Udane zarejestrowanie czasopisma nie jest jednak skuteczne przez nieokreślony okres czasu, bowiem rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji. Wydawanie czasopisma nie może być utożsamione z wytworzeniem pojedynczych egzemplarzy periodyku prasowego. Gazeta jako materialny przedmiot procesu druku pozostanie wówczas jedynie przedmiotem materialnym, pozbawionym tej właściwości (cechy), którą nadają mu przepisy prawa prasowego, jako środka mającego służyć rozpowszechnianiu informacji, myśli czy poglądów. W pojęciu tym musi się zatem zawierać również umożliwienie czytelnikom zapoznania się z treścią zawartą w czasopiśmie.

 

Zgodnie z treścią art. 45 Prawa prasowego, kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Dotyczy to także czasopism wydawanych za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt IV KK 174/07), osoba rozpowszechniająca bez rejestracji w właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy - Prawo prasowe.


Data: 27.05.2014 10:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: gazeta, gazety, czasopismo, czasopisma

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.