PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

E-faktura tylko za zgodą abonenta!

Kancelaria Adwokacka

Bez względu na to, czy wymóg wystawienia faktury wynika wprost z obowiązku określonego w przepisach prawa, z indywidualnego żądania odbiorcy czy warunków umownych mają tu zastosowanie przepisy prawa dotyczące faktur, w tym przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 1528). Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W związku z powyższym przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy.

pobierz_plik
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem ORANGE POBIERZ »
pobierz_plik
Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy Orange na kolejny okres POBIERZ »

Skargi abonentów na TP S.A. i Orange

W związku z licznymi skargami abonentów na Telekomunikację Polską S.A. (TP) i Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o.o. (Orange), dotyczącymi przesyłania faktur drogą elektroniczną, pomimo braku zgody abonentów na przejście z papierowej na elektroniczną wersję faktury Prezes UKE wystąpił do Ministerstwa Finansów o opinię w tej kwestii. Ze skarg abonentów wynikało bowiem, że zarówno TP jak i Orange dokonały zmiany sposobu przesyłania faktur z wersji papierowej na wersję elektroniczną na podstawie domniemanej zgody/akceptacji abonentów.

 

Opinia Ministerstwa Finansów

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów w przypadku, gdy podatnik zawarł umowę z usługobiorcą będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która określa, iż za realizowane usługi wystawia faktury VAT, to podatnika obowiązują przepisy dotyczące wystawiania faktur. Opinia ta jest zgodna ze stanowiskiem Prezesa UKE w szczególności w kwestii tego, że bez względu na to, czy wymóg wystawienia faktury wynika wprost z obowiązku określonego w przepisach prawa, z indywidualnego żądania usługobiorcy, czy warunków umownych mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące faktur, w tym przepisy w/w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej. Faktury mogą być więc przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej również abonentom indywidualnym. Wymaga to jednak akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Warto również wiedzieć, że faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

 

 

 


Kancelaria Adwokacka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.