Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona faktura?

Kategoria: Podatki, Prawo
Słowa kluczowe: faktury, faktura, elementy faktury, elementy faktur
Kancelaria Adwokacka

Faktura jest dokumentem sprzedaży zbliżonym w swej funkcji do paragonu. Dzięki niej kupujący może łatwo udowodnić realizację określonej transakcji. O ile jednak forma paragonu nie sprawia większych trudności (są one drukowane z kas fiskalnych), o tyle kształt i treść faktury może być problematyczna – przede wszystkim dla sprzedawcy, który wystawia taki dokument.

pobierz_plik
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie i odbieranie faktur w formie elektronicznej POBIERZ »
pobierz_plik
Upoważnienie do wystawiania faktur POBIERZ »

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi elementy każdej faktury są ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana także ustawą o Vat) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (określane jako rozporządzenie fakturowe). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy odnoszące się do formy wystawianych faktur uległy w bieżącym roku pewnej zmianie.Obowiązek wystawiania faktur został umieszczony w art. 106 ustawy o VAT – z treści tego przepisu nie wynika jednak, jak taki dokument ma wyglądać. Tym samym musimy sięgnąć do rozporządzenia fakturowego. Zgodnie z regulacją §4 i 5 powyższego aktu prawnego, fakturę wystawia zarejestrowany podatnik VAT czynny; podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.Faktura powinna zawierać:

 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.


Kancelaria Adwokacka
Data: 27.09.2013 14:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Podatki, Prawo
Słowa kluczowe: faktury, faktura, elementy faktury, elementy faktur

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.