Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona faktura?

Kategoria: Podatki, Prawo
Słowa kluczowe: faktury, faktura, elementy faktury, elementy faktur
SKUTECZNIE ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY PRAWNE, Pomagam uniknąć kosztownych błędów

Faktura jest dokumentem sprzedaży zbliżonym w swej funkcji do paragonu. Dzięki niej kupujący może łatwo udowodnić realizację określonej transakcji. O ile jednak forma paragonu nie sprawia większych trudności (są one drukowane z kas fiskalnych), o tyle kształt i treść faktury może być problematyczna – przede wszystkim dla sprzedawcy, który wystawia taki dokument.

pobierz_plik
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie i odbieranie faktur w formie elektronicznej POBIERZ »
pobierz_plik
Upoważnienie do wystawiania faktur POBIERZ »

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi elementy każdej faktury są ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana także ustawą o Vat) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (określane jako rozporządzenie fakturowe). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy odnoszące się do formy wystawianych faktur uległy w bieżącym roku pewnej zmianie.

R E K L A M A


Obowiązek wystawiania faktur został umieszczony w art. 106 ustawy o VAT – z treści tego przepisu nie wynika jednak, jak taki dokument ma wyglądać. Tym samym musimy sięgnąć do rozporządzenia fakturowego. Zgodnie z regulacją §4 i 5 powyższego aktu prawnego, fakturę wystawia zarejestrowany podatnik VAT czynny; podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.



Faktura powinna zawierać:

 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 27.09.2013 14:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Podatki, Prawo
Słowa kluczowe: faktury, faktura, elementy faktury, elementy faktur

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2016 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.