PORADY PRAWNE ONLINE

Kto może skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

Kancelaria Adwokacka

Ustawa o robotyzacji, czyli ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dopuszcza dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł.

Kto może skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

Założenia projektu tzw. ustawy o robotyzacji

 

Celem ustawy o robotyzacji jest zwiększenie wydatków przedsiębiorców na nowe środki trwałe wykorzystywane w działalności innowacyjnej, takie jak roboty przemysłowe, komputery czy drukarki 3D. Firmy będą mogły dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł. Obecnie przedsiębiorcy mają ograniczoną możliwość odliczania nakładów na inwestycje. Nowe rozwiązanie nie będzie wymagało jakichkolwiek dodatkowych formalności.

 

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe do 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. Ponieważ zmiana jest korzystna dla podatnika, będzie ona mogła mieć zastosowanie także do inwestycji dokonanych w roku podatkowym przed momentem jej wejścia w życie.

 

Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys.zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100 tys. zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

 

Ponadto, projekt rozwiązuje istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Proponowana zmiana polega na zniesieniu obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10 proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych. W praktyce wykonywanie tego obowiązku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

 

Kto skorzysta?

 

Rozszerzono także krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z proponowanego rozliczenia. Ze względu na to, że rozwiązanie nie jest objęte trybem pomocy de minimis, zyskają także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach, np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Proponowane przepisy będą dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów). Z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

 

Wejście w życie

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli chodzi o jednorazową amortyzację nowe regulacje obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z uzasadnieniem.


Kancelaria Adwokacka
Data: 01.06.2017 09:00
Autor/Źródło: Szok Natalia
Kategoria: Podatki, Finanse, Prawo
Słowa kluczowe: odpisy amortyzacyjne, podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu, ustawa o robotyzacji

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.