Kasy fiskalne instalowane będą na...smarfonach. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku

Ministerstwo Finansów opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Kasy fiskalne instalowane będą na...smarfonach. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku

Kasy fiskalne w postaci oprogramowania na tablety i smartfony

 

MF opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przepisy umożliwiają stosowanie kas rejestrujących w postaci postać oprogramowania, które będzie można zainstalować np. na smartfonach, czy tabletach. Wskazuje się, że te nowe rozwiązanie, które spełnia oczekiwania podatników i obniża koszty stosowania kas rejestrujących.

 

Konsultacje społeczne

 

12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne).

 

Kasy wirtualne

 

Projektowane przepisy przewidują możliwość stosowania kas fiskalnych mających postać oprogramowania, czyli takich, które będą mogły być instalowane np. na smartfonach, czy tabletach. Mają one stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych kas w postaci sprzętowej. W projekcie określono również minimalne wymagania techniczne skierowane do producentów, którzy chcieliby przygotować odpowiednią aplikację dla podatników.


 

 

Kasy wirtualne jako nowe narzędzie Skarbówki

 

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.


Grupy podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 

§ 3 rozporządzenia wskazuje, iż kasy mające postać oprogramowania mogą być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

 

Sposób używania kas wirtualnych

 

§ 9 projektu rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przez podatników przy użyciu kas mających postać oprogramowania. Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 oraz zapewniają połączenie z drukarką i posiadają ważny certyfikat producenta danej kasy.

 

§ 16 projektu rozporządzenia wprowadza regulację dotyczącą przypadku wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, wskazano, że podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 

§ 17 projektu rozporządzenia wprowadza regulację, zgodnie z którą podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych między kasą online a CRK. Proces fiskalizacji odbywa się automatycznie. Fiskalizacja obejmuje szereg uporządkowanych w kolejności operacji wykonywanych na kasie.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.