Co mi grozi za brak podzielonej płatności?

Od 1 listopada MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności, w niektórych branżach stał się obowiązkowy przy fakturach wystawianych na co najmniej 15 tys. zł z VAT. Wcześniej przedsiębiorca mógł sam zdecydować, czy opłacając taką fakturę, zastosuje split payment. Obecnie w wielu przypadkach jest do tego zobowiązany prawnie. Mało tego, niezastosowanie podzielonej płatności jest zagrożone karami i sankcjami.

Co mi grozi za brak podzielonej płatności?

 

Do tej pory podatnik mógł wybrać, czy opłacając fakturę, zastosuje MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności. Od 1 listopada wielu przedsiębiorców nie ma już takiego wyboru. Przymusem odwrotnego obciążenia w VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej zostało objętych 150 branż towarowo-usługowych. Wśród nich znajdują się firmy zajmujące się m.in.:

 

 

        odpadami, złomem, surowcami wtórnymi;

        wyrobami ze stali, metalami szlachetnymi i kolorowymi;

        elektroniką (np. procesorami, smartfonami, telefonami, tabletami, laptopami, konsolami do gier itp.);

        paliwami samochodowymi;

        prawem do emisji gazów cieplarnianych;

        robotami budowlanymi i okołobudowlanymi;

        węglem i produktami węglowymi;

        handlem częściami samochodowymi i motocyklowymi.

 

 

Stosowanie split payment jest obowiązkowe w płatnościach spełniających równocześnie dwa warunki:

 

 

        Jednorazowa wartość transakcji dokonywana pomiędzy płatnikami (B2B), bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest równa kwocie 15 tys. zł lub ją przekracza,

        transakcja dotyczy nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 14 do Ustawy o VAT.

 

 

Na czym polega split payment?

 

– Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to nowe rozwiązanie, które ma uszczelnić system podatkowy. Niektórzy przedsiębiorcy stosowali je już dobrowolnie od 1 lipca 2018 roku – zauważa Zbigniew Korzeniewski, ekspert z platformy faktoringowej Finces. – Split payment polega na tym, że podatek VAT wpłaca się na specjalny rachunek VAT w banku. Mechanizm podzielonej płatności wymaga, aby kwota faktury należnej, spełniająca warunki ustawowo określone, została podzielona na dwie części: kwotę netto i podatek VAT – wyjaśnia Zbigniew Korzeniewski.

 

 

Przedsiębiorca objęty obowiązkowym mechanizmem split payment musi posiadać dwa rachunki w banku. Jeden z nich służy do rozliczeń z kontrahentami, a na drugi wpłaca się kwotę podatku VAT. Sprzedawca, jako podatnik VAT, otrzymuje na swój rachunek rozliczeniowy kwotę netto za towar, a na konto VAT – sumę odpowiadającą podatkowi.

 

 

Przy stosowaniu split payment niezbędne jest wystawianie faktur z adnotacją „Mechanizm podzielonej płatności”. Informacja ta jest konieczna dla banku, aby wiedział, że przedsiębiorca dokonuje zapłaty z użyciem MPP. W przypadku, gdy na fakturze zabraknie takiej adnotacji, podatnik ma możliwość poprawienia dokumentu, wystawiając fakturę korygującą. Natomiast nabywca faktury bez oznaczenia MPP może wystawić notę korygującą.

 

 

Sankcje za niestosowanie podzielonej płatności

 

 

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę niezgodnie z mechanizmem podzielonej płatności, Naczelnik Urzędu Skarbowego może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku określonego na fakturze. Sankcja ta jest przede wszystkim stosowana w przypadku braku umieszczenia na fakturze wymaganego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.

 

 

Kara w takiej samej wysokości zostanie nałożona również na nabywcę w przypadku, gdy pomimo obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w formie split payment, rozliczy ją w inny sposób. Ministerstwo Finansów argumentuje wprowadzenia tak dotkliwych kar finansowych faktem, że niewłaściwe oznaczenie dokumentu może prowadzić do nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami. Pomijanie stosowania split payment mogłoby prowadzić do „znikania” podatników wraz z zapłaconym im przez nabywcę podatkiem VAT.

 

 

Na błędy najbardziej narażone są przedsiębiorstwa, w których wystawianiem i przyjmowaniem faktur zajmują się pracownicy z różnych działów, a przede wszystkim pracujący poza działem finansowo-księgowym.

 

 

Innym rodzajem sankcji jest wprowadzenie zasady solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy w rozliczeniach VAT.

 

 

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie, które ma uszczelnić lukę podatkową. Split payment wymaga od przedsiębiorców dostosowania oprogramowania i przeszkolenia pracowników do odpowiedniego fakturowania towarów oraz usług. To pozwoli im uniknąć kar za błędy w stosowaniu podzielonej płatności.

 

 

Tutaj dowiesz się więcej na temat split payment.

 

 


Data: 13.12.2019 09:00
Autor/Źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Podatki, Finanse, Prawo
Słowa kluczowe: mechanizm podzielonej płatności, rozliczenie VAT, VAT, MPP, Sankcje za niestosowanie podzielonej płatności, Na czym polega split payment

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.