Opłata paliwowa w górę-o ile wzrośnie cena paliwa w 2020 roku?

Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka opłaty paliwowej. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury, więcej zapłacimy za benzynę, olej napędowy i gaz.

Opłata paliwowa w górę-o ile wzrośnie cena paliwa w 2020 roku?

Opłata paliwowa

 

Opłata paliwowa to należność pobierana w Polsce w wyniku wprowadzania na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych . Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz. Zatem powstanie zobowiązania w opłacie paliwowej jest bezwarunkowo związane z powstaniem zobowiązania podatkowego w akcyzie. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej jest więc ściśle związany z obowiązkiem podatkowym w podatku akcyzowym, który powstaje z mocy prawa. Pomimo iż konsumenci nie są bezpośrednimi płatnikami rzeczonego podatku, to wpływ jego wysokości na cenę paliwa i gazu na stacjach benzynowych jest ewidentny.

 

Opłata paliwowa w górę w 2020 roku

 

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury, więcej zapłacimy na stacjach benzynowych za benzynę, olej napędowy i gaz. Zmiana stawek opłaty paliwowej związana jest ze wzrostem w Polsce inflacji. Jak wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, stawki opłaty paliwowej ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

 

 

 

Stawki opłaty paliwowej w 2020 roku

 

Stawki opłaty paliwowej w 2020 roku wyniosą odpowiednio:
 

  •  138,49   zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;
  •  306,34   zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;
  •  170,55  zł za 1000 kg gazów.


 

Podstawa prawna:
Art. 37h, art. 37i, art. 37j, art. 37m ustawy z dnia  27 października 1994 r.  o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2014 ze zm).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1073).
 


 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.