Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś

Poradnik przedsiębiorcy: E-sprawozdania finansowe

E-sprawozdania finansowe to sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie.

Poradnik przedsiębiorcy: E-sprawozdania finansowe

Kto składa ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe?

 

Ustrukturyzowane (w formie zgodnej z ww. strukturami logicznymi) e-sprawozdania finansowe sporządzają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

 

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

 

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przesyłają e-sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości). Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.
 

  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji - Aplikacji e-Sprawozdania Finansowe
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)


 

 

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji - Aplikacji e-Sprawozdania Finansowe
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)


Spółki cywilne

 

Spółki cywilne nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 351 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1387 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 398 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 października 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 865 ze zm.)

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.