Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnoprawnych - kto może skorzystać z nowych rozwiązań pomocowych?

Z powodu epidemii koronawirusa wiele osób zmaga się nie tylko z obawą o własne zdrowie i życie, ale także z pustką w portfelu spowodowaną brakiem zleceń czy zamówień. Dotyczy to osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, którzy w przeciwieństwie do pracowników na etatach nie mają zagwarantowanej miesięcznej pensji.

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnoprawnych - kto może skorzystać z nowych rozwiązań pomocowych?

Postojowe dla osób  pracujących na umowach cywilnoprawnych

 

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła miał prawo do świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Jednak świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

 

 

Wysokość postojowego

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej lub z umów wyniósł mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy lub umów cywilnoprawnych.

 

Postojowe dla samozatrudnionych

 

Samo zatrudniony chcący skorzystać z postojowego musi spełniać dwa kluczowe warunki:

  • przychód osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zawiesiła działalności, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie musi być co najmniej 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzednim i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
  • działalność zarejestrowano przed 1 lutego 2020 r.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Czytaj też: Państwo pokryje składki naZUS


 

Pomoc dla samozatrudnionych, którzy zawiesili działalność gospodarczą

 

Świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.