Pomoc dla pracodawców i dla pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Sejm przyjął specustawę, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla firm. Jej głównym założeniem ma być ochrona przedsiębiorców i ich pracowników. Wśród beneficjentów przyjętych rozwiązań mają znaleźć się nie tylko mali przedsiębiorcy, ale również średnie firmy, duże przedsiębiorstwa i Kościół.

Pomoc dla pracodawców i dla pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Pomoc dla pracodawców i dla pracowników

 

Wśród proponowanych rozwiązań pomocowych pojawiło się m.in. wsparcie finansowe dla firm, które wykażą spadki obrotów w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

Proponowane przepisy przewidują także m.in. możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek ZUS i możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych poniesionych w wyniku epidemii. Oferowana jest także pomoc dla osób samozatrudnionych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w postaci jednorazowych świadczeń gwarantowanych w maksymalnej wysokości do około 2 tys. zł.

 

Czytaj też:Państwo pokryje składki naZUS

 

Wsparcie dla średnich firm

 

Wsparcie dla średnich firm to przede wszystkim dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek ze środków Funduszu Pracy w przypadku spadku dochodów, a także zapewnienie nowych, lepszych warunków zaciągnięcia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w programie gwarancji de minimis. Firmy mogą również otrzymać większe środki Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

 

 

 

 

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw

 

Również duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie państwa m.in. poprzez uelastycznienie przepisów rynku pracy i przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprócz tego przewidziano możliwość przesunięcia przez samorządy terminu opłat za użytkowanie wieczyste.

 

Czytaj też:Nowe zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią

 

Duchowni zwolnieniu ze składek ZUS

 

Zgodnie z art. 31zo ust. 3 rządowej autopoprawki, zwolnienie z opłacenia niezapłaconych składek będzie odbywało się na wniosek duchownego będącego ich płatnikiem. Tym zwolnieniem będą objęte należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.