Zwolnienie ze składek ZUS-kogo obejmą zmiany?

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozszerza ona zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych. Nowe przepisy dotyczą dwóch grup płatników.

Zwolnienie ze składek ZUS-kogo obejmą zmiany?

Zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych ZUS

 

Nowe przepisy rozszerzają zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych na osoby z przychodami wyższymi niż 15 681 zł miesięcznie czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie

 

Pierwszą grupą płatników, którzy skorzystają z wprowadzonego rozszerzenia to przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, którzy ze względu na uzyskany przychód (większy niż 15 681 zł) nie mogli skorzystać ze zwolnienia na podstawie dotychczasowych przepisów. Jest jednak warunek.  Ich dochody uzyskane w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie mogły być wyższe niż 7000 zł. W takiej sytuacji zwolnienie ze składek przysługuje za kwiecień i maj.

 

Płatnicy składek ZUS korzystający z tzw. „ulgi na start”

 

Drugą grupą płatników korzystających na nowych przepisach są przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start” , opłacający wyłącznie składki za siebie. To osoby, które przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a opłacające wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego (obecnie 362,34 zł miesięcznie). W świetlne znowelizowanej tarczy antykryzysowej zwolnienie – za kwiecień i maj – przysługuje takiemu płatnikowi pod warunkiem, że prowadził on działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 

Zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwać, jeśli:

  • jego przychód nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

albo

  • przychód przekroczył ten próg, ale uzyskany dochód  w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

 

 

UWAGA! Osoby, które skorzystają ze zwolnienia ze składek, o których mowa wyżej w pkt 1 i 2, będą zwolnione również ze składki za miesiąc kwiecień, także gdy ją opłaciły.

 

 


 

 

Złożenie wniosku a wcześniej uregulowane składki ZUS

 

Płatnik, który złoży wniosek o zwolnienie ze składek, a uregulował wcześniej należności za kwiecień, może zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

  1. Nie podejmować żadnych działań, a wtedy ZUS zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek.
  2. Złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, jeśli jednak chce otrzymać środki z powrotem.

 

 

Jak uzyskać zwolnienie ze składek ZUS?

 

Aby ubiegać się o pomoc należy złożyć do 30 czerwca odpowiedni wniosek do ZUS, a także dokumenty rozliczeniowe za okres objęty zwolnieniem ze składek (chyba że zgodnie z przepisami taka osoba jest zwolniona z ich składania). Aktualne wzory dokumentów oraz instrukcje ich wypełniania można znaleźć na oficjalnej stronie ZUS.

 

Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.
 

 

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.