Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś

Mechanizm podzielonej płatności - dobrowolny czy obowiązkowy?

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. W pewnych przypadkach jego stosowanie jest obowiązkowe, w innych zaś dobrowolne.

Mechanizm podzielonej płatności - dobrowolny czy obowiązkowy?

MPP  skrócie

 

MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. Polega on na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłaca się jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca się na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

 

Co ważne, przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR.

 

Kogo nie dotyczy MPP?

 

Z MPP nie może skorzystać:

 • konsument (nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorca, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT).

 

 

 

 

 

MPP obowiązkowy

 

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest stosowany, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

 

W szczególności obowiązkowy MPP dotyczy płatności za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

 

Obowiązkowy MPP obejmuje towary i usługi, głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową.

 

Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadza się obowiązkowy MPP, zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

 

Dobrowolny MPP

 

Jak wynika z powyższego, w przypadku większości transakcji stosowanie MPP jest dobrowolne. Co więcej, mechanizm można stosować w sposób wybiórczy. Sprzedawca może jednak zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP jako formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie dowolność, która wynika z cywilnoprawnej zasady swobody zawierania umów, a więc sami decydują, w jaki sposób rozliczają przeprowadzane transakcje.

 

Należy jednak pamiętać, że od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy wyłącznie dla faktur powyżej 15 tys. brutto zł, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych – określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.


 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.