Chcesz zawiesić jednoosobową firmę? Poznaj głowne zasady

Czas pandemii i trwający od marca zeszłego roku lockdown zmusza niektórych przedsiębiorców do zawieszenia prowadzonej dotychczas działalności.

Chcesz zawiesić jednoosobową firmę? Poznaj głowne zasady

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

 

Zawieszenie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie trzeba też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie można jednak osiągać przychodów w związku z działalnością.

 

Kiedy można zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Działalność gospodarczą można zawiesić:

  •     z dowolnego powodu, na przykład jeśli występują przejściowe problemy z prowadzeniem firmy,
  •     na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni.


UWAGA! Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

 

Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG?Działalność prowadzoną w formie jednoosobowej zawiesza się w CEIDG. Informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jeśli przedsiębiorca jest opodatkowany kartą podatkową, może wybrać jedno z dwóch rozwiązań:
 

  •     zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG, albo
  •     zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz dzień wcześniej.


UWAGA! Jeśli zgłasza się przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu. Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadomić trzeba naczelnika urzędu skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.Działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej trzeba zawiesić w kilku krokach:

 

  •     najpierw zgłosić należy zawieszenie do GUS (rejestr REGON), nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
  •     następnie zgłosić zawieszenie do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
  •     w CEIDG potwierdza się zawieszenie: zgłasza się je dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i w urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej. Wniosek o zawieszenie składa się na formularzu CEIDG-1, z załącznikiem CEIDG-SC  (jako wspólnik spółki cywilnej)


Pamiętaj! Zawieszenia spółki cywilnej, aby było skuteczne, muszą dokonać wszyscy wspólnicy. To oznacza, że pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz złożyć wniosek do CEIDG.

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej a zatrudnienie pracowników

 

Możliwe jest zawieszenie działalności pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników:
 

  •     na umowę o pracę,
  •     na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
  •     na spółdzielczą umowę o pracę.


Dlatego zanim zgłosi się zawieszenie firmy, należy rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie trzeba rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło.

 

Działalność można zawiesić także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

 

Zwolnionych pracowników należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.