Rozliczasz PIT-28? Musisz o tym pamiętać

Kto może rozliczać PIT-28? Jaki jest termin złożenia zeznania podatkowego? Co z ulgami i odliczeniami? Zapoznaj się z naszym Poradnikiem.

Rozliczasz PIT-28? Musisz o tym pamiętać

Kto rozlicza PIT-28?

 

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:
 

 •     z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 •     z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 •     ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.
   

 

Jaki jest termin złożenia zeznania PIT-28?

 

Zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do końca tego miesiąca. Jeżeli jednak ostatni dzień lutego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. Ponieważ 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę, ostateczny termin złożenia zeznania PIT-28 i PIT-28S za 2020 r. mija w poniedziałek 1 marca 2021 r.

 

Zeznania PIT-28 za 2020 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2021 r. Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (ostatni kwartał) 2020 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 1 marca 2021 r.


Ulgi i odliczenia a PIT-28

 

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń:
 

 •     składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 •     składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 •     straty z działalności gospodarczej,
 •     darowizn przekazanych m.in. na cele
  •         pożytku publicznego,
  •         kultu religijnego,
  •         krwiodawstwa (krew i jej składniki),
  •         przeciwdziałania COVID-19,
 •     ulgi rehabilitacyjnej,
 •     ulgi na Internet,
 •     ulgi termomodernizacyjnej,
 •     ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 •     ulgi abolicyjnej,
 •     ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

 

 

 


Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

 

W PIT-28 można przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć.

 


Jakie załączniki dołącza się do zeznania PIT-28?Należy pamiętać o dołączeniu do zeznania odpowiednich załączników:
 

 •     PIT-28/B – jeśli składający rozliczenie jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej,
 •     PIT/O – jeśli korzysta z ulgi np. na Internet, rehabilitacyjnej,
 •     PIT/D – jeśli korzysta z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych,
 •     PIT-2K – jeśli korzysta z ulgi odsetkowej na prawach nabytych (w pierwszym roku rozliczenia),
 •     PIT/WZR – jeśli korzysta z tzw. ulgi na złe długi.

 

Źródło:

Oficjalna strona MF.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.