Faktoring podporą eksportu

Mimo zawirowań na rynkach zagranicznych ubiegły rok był bardzo dobry dla polskich eksporterów, co potwierdzają dane opublikowane niedawno przez GUS. Wynika z nich, że wartość polskiego eksportu wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Analitycy spodziewają się w 2015 roku dalszych wzrostów. Ta tendencja będzie zapewne wspomagana przez zjawisko upowszechniania się wśród polskich eksporterów faktoringu jako narzędzia, które zapewnia płynność finansową, a więc ułatwia bieżące finansowanie przedsiębiorstwa.

Faktoring podporą eksportu

W 2014 roku w stosunku do roku 2013 wartość wyeksportowanych z Polski towarów wzrosła o 5,2 proc., wynosząc w sumie 163 mln euro. Polski eksport do samej strefy euro wzrósł w 2014 roku o 9,4 proc. – wynika z danych GUS. A wszystko to mimo zakazu eksportu żywności na wschód, gdyby nie on, wartość naszego eksportu wzrosłaby o 6,8 proc. – szacują eksperci.

 

 

W latach 2009 – 2013 udział eksportu w PKB w Polsce wzrósł z poziomu 39,4% do 47,8% – podaje Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017. Jak wyglądają prognozy eksportu na ten rok? Marcin Nieplowicz, głównego ekonomisty EFL uważa, że w 2015 dynamika eksportu powinna utrzymać się na poziomie 6 – 7 proc. To dobra prognoza dla wszystkich eksporterów.

 

Nieocenionym narzędziem, ułatwiającym firmom m.in. handel zagraniczny, jest faktoring. Szczególnie przydatny jest tym, które muszą funkcjonować w niepewnej sytuacji rynkowej.
Podejmując decyzję o wyborze formy faktoringu należy wziąć pod uwagę czynniki, których właściwe rozpoznanie pozwoli na lesze dopasowanie usługi do potrzeb firmy. Są nimi jakość portfela odbiorców, czyli tzw. kultura płatności, długość oraz historia współpracy z klientem – czyli to, jakich firma pozyskuje klientów i jakie ma doświadczenia z ich wypłacalnością. Nie mniej ważne jest wzięcie pod uwagę, na jakich rynkach działa podmiot – czy działa tylko w Polsce, czy kooperuje także na rynkach zagranicznych, a jeśli tak, to na jakich?
Dla polskich eksporterów najlepszym rozwiązaniem jest faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka (pełny). Jest to produkt finansujący należności eksportowe, a także gwarantujący bezpieczeństwo i kontrolę prowadzonej przez Klientów sprzedaży zagranicznej.

 

„Wraz z cesją wierzytelności na Faktora przechodzi ryzyko braku zapłaty od dłużnika do wysokości wcześniej nadanego mu limitu. Po dokonaniu sprzedaży towaru lub usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta od razu Klienci dysponują środkami finansowymi” – mówi Stanisław Atanasow Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA.

Faktoring eksportowy bez regresu to finansowanie zagranicznych należności i przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców w jednym.

 

Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA) i Grupa Crédit Agricole na świecie, do której należą spółki faktoringowe pod nazwą Eurofactor ma autorski, unikalny model faktoringu eksportowego, który polega na współpracy z partnerami z Grupy CA w kraju importera. Obsługa operacyjna klienta prowadzona jest przez CACFP SA a monitoring należności, ponaglanie i windykacja odbiorców zagranicznych jest powierzone wyspecjalizowanej w tych czynnościach spółce, która od kilku lat funkcjonuje w Grupie CA
i obsługuje wszystkich Faktorów z Grupy CA na świecie, co daje wymierne korzyści w porównaniu do tradycyjnego faktoringu eksportowego.

 

Wielu polskich eksporterów doceniło już usługę faktoringu, o czym świadczą wyniki zebrane przez Polski Związek Faktorów. W swoim raporcie za 2014 rok organizacja podała, że faktoring stanowi najdynamiczniej rozwijającą się usługę finansową w Polsce. W 2014 r. firmy zrzeszone w PZF wykupiły wierzytelności o łącznej wartości 114 446,67 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2013 o 17,31 proc. W 2014 roku z faktoringu skorzystało ponad 6 000 polskich firm.


Data: 02.03.2015 10:18
Autor/Źródło: Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA
Kategoria: Finanse, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: faktoring, płynność finansowa, finansowanie przedsiębiorstw, faktoring eksportowy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.