Czy można się zabezpieczyć przed wahaniami kursów walut?

Dla wielu polskich firm kurs złotówki do dolara, euro czy innych walut ma kluczowe znaczenie. Należą do nich przede wszystkim przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z eksportem lub importem. Chociaż nie wszyscy właściciele w wystarczającym stopniu zdają sobie z tego sprawę, transakcje z zagranicznymi kontrahentami narażone są na ryzyko wahań kursowych.

Czy można się zabezpieczyć przed wahaniami kursów walut?

Stając się uczestnikiem rynku walutowego trzeba sobie zdawać sprawę z dwóch kwestii. Po pierwsze z faktu, że nieprzewidywalność kursu walut może narazić firmę na ogromne straty. A po drugie - że przed konsekwencjami globalnych gospodarczych zawirowań można się skutecznie chronić.

 

Kogo dotyczą zmiany kursów walut?

 

W gruncie rzeczy wahania kursu złotówki dotykają w mniejszym lub większym stopniu każdego, nawet jeśli jest zwyczajnym konsumentem, który nie interesuje się giełdą, gospodarką czy transakcjami walutowymi. Wynika to między innymi z faktu, iż polski rynek walutowy cechuje bardzo wysoka płynność walutowa (jedna z największych w całej Europie środkowo-wschodniej). Wyższe ceny walut dla zwykłego Kowalskiego oznaczają wyższe ceny biletów lotniczych, zagranicznych wycieczek oraz importowanych towarów. Poza konsumentami płacącymi więcej za odzież czy elektronikę, nieprzewidywalność kursów walut bywa problemem dla:

  • kredytobiorców spłacających kredyty walutowe, a także denominowane lub indeksowane w obcych walutach (najgłośniej jest o franku szwajcarskim, ale ten sam problem dotyczy kredytobiorców w euro). Kwestia ta dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale i przedsiębiorców, którzy zaciągnęli takie kredyty;
  • przedsiębiorstw delegujących pracowników do swoich zagranicznych oddziałów, wysyłających przedstawicieli na branżowe targi czy konferencje;
  • importerów i eksporterów - to oni są grupą w największym stopniu narażoną na wahania kursów walut. Dotyczy to nie tylko firm zajmujących się handlem zagranicznym, ale i krajowych producentów sprowadzających półprodukty lub surowce z zagranicy.

 

Ceny zmieniają się często, o czym świadczy ta tabelka:

Źródło: http://xopenhub.pro/liquidity-provider/

 

Skuteczne sposoby zabezpieczania się przed nieprzewidywalnością kursów walut

 

Analitycy proponują 3 sposoby zabezpieczana się przed wahaniami kursów:

  • kontrakty terminowe forward
  • opcje walutowe
  • produkty typu compound options (tak zwane opcje przetargowe)

 

Transakcje forward - wady i zalety

 

Kontrakty terminowe forward pozwalają eksporterom rozliczającym się z kontrahentami w walucie obcej (na przykład euro) na zabezpieczenie na wypadek sytuacji, gdy kurs złotówki w dniu realizacji płatności będzie niższy od kursu obecnego. Dla importerów to natomiast szansa uniknięcia strat na skutek osłabienia się złotego. Transakcje forward umożliwiają zabezpieczenie kursu, po którym dokonywana jest transakcja na poziomie określonym z góry, ale ograniczając ryzyko kursowe trzeba się pogodzić z ewentualną utratą potencjalnych zysków, gdyby zmiany kursów okazały się dla firmy korzystne. Doradcy zwykle proponują klientom zabezpieczenie kontraktem terminowym forward mniej więcej 60 procent wartości transakcji, która będzie rozliczana w przyszłości. Po bieżących cenach rozlicza się pozostałe 40 procent. Takie podejście to gwarancja bezpieczeństwa - to właśnie ono jest głównym celem tego rodzaju zabezpieczenia.

 

Opcje walutowe - propozycja dla doświadczonych

 

Popularne przed kilu laty opcje walutowe to propozycja wyłącznie dla doświadczonych graczy. Zwykłego przedsiębiorcę nieumiejętne korzystanie z tego instrumentu finansowego może wiele kosztować. Metoda działa w ten sposób, że forma wykupuje opcję walutową, otrzymując tym samym prawo do wymiany walut w przyszłości po kursie określonym z góry. Za to prawo firma płaci prowizję - również z góry, więc można potraktować to jako rodzaj ubezpieczenia. Zaletą opcji jest to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku skorzystania z opcji (stąd nazwa!), jeśli kurs zmieni się na jego korzyść. Jednak z tym instrumentem wiąże się dodatkowe ryzyko, kiedy firma poprzez sprzedaż opcji chce zniwelować koszty związane z zakupem innej. Dla małych i średnich firm to rozwiązanie zbyt skomplikowane i ryzykowne.

 

Opcje przetargowe

 

Ryzyka można unikać korzystając z produktów typu compound options. Firmy, które szukają alternatywy dla transakcji forward i opcji walutowych mają do dyspozycji dostępne na polskim rynku od pewnego czasu opcje przetargowe, określane również jako opcje na opcje. Przedsiębiorca nabywa od banku prawo do skorzystania z danej opcji w sytuacji, gdy wygra przetarg.

 

Podsumowanie

 

Jak widać, strat związanych z ryzykiem kursowym można uniknąć. Przed wyborem określonego rozwiązania warto bardzo dokładnie przeanalizować jego wady i zalety.

 

źródła:
Jak zabezpieczyć się przez nieprzewidywalnymi kursami walut?
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-zabezpieczyc-sie-przez-nieprzewidywalnymi-kursami-walut-2388861.html
Mechanizm Kursów Walutowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_Kurs%C3%B3w_Walutowych
Nieprzewidywalny rynek walut - jak możesz się zabezpieczyć?
http://ergokantor.pl/nieprzewidywalny-rynek-walut---jak-mozesz-sie-zabezpieczyc.html


Data: 17.10.2016 11:02
Autor/Źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Finanse, Zarządzanie
Słowa kluczowe: wahania kursów walut, kurs walut, zmiany kursów walut, transakcje forward

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.