Ile zarobimy? Czyli zarobki w Polsce w 2020 roku

Jedną z podstawowych zasad Kodeksu pracy jest prawo do godziwego wynagrodzenia, tj wynagrodzenia słusznego, odpowiadającego wykonanej pracy i zapewniającego zarówno samemu pracownikowi, jak i jego rodzinie godną egzystencję. Gwarancją realizacji powyższej zasady jest ustalanie m.in. tzw. płacy minimalnej . O ile zatem wzrosną zarobki Polaków w 2020 roku?

Ile zarobimy? Czyli zarobki w Polsce w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.

 

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.).

 

 

 

Minimalna stawka godzinowa za pracę w 2020 roku

 

Rząd zaproponował także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł). Jak tłumaczy KPRM, obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia, a poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał – przez wzrost dochodów pracowników – pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych.


Źródło:
Oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów.
 


Data: 16.06.2019 21:39
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Prawo, Źródła finansowania
Słowa kluczowe: kodeks pracy, Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r., minimalna stawka godzinowa za pracę w 2020 roku, prawo pracy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.