Rewolucja w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przyjęte przez rząd rozwiązania rewolucjonizują zasady ustalania płacy minimalnej.

Rewolucja w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę

Szerszy katalog wyłączeń z katalogu składników wynagrodzenia

 

 W projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przyjęto, że dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Obecnie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wliczane są różne składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy, wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nie jest powszechny.

 

Dysproporcja wynagrodzeń pracowników

 

Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy). Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, i jest corocznie podwyższane. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach dodatek stażowy przestaje pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

 

 

Definicja dodatku za staż pracy

 

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję „dodatku za staż pracy” – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy).

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.
 

Źródło:
projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Anonimowy: Czy to oznacza, że jeżeli mam wynagrodzenie zasadnicze 1600 zł, dowa dodatki po 30%, tj. 2 x 480 zł = 960 zł i dodatek stażowy 15% - 240 zł, to po zmianach moje wynagrodzenie wyniesie 2560 + 240 zł? Biorąc pod uwagę, że minimalna krajowa wzrośnie do 2500 zł, pracodawca może obniżyć mi dwa dodatki z 30% na mniej i dalej będę zarabiał tyle samo.
2019-07-10 08:18:17
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.