Państwo pomoże Ci sfinansować twój biznes

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowaną pożyczkę dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Kto może ubiega się o wsparcie? Jakie warunki należy spełnić? Jaka jest maksymalna wysokość przyznanych środków?

Państwo pomoże Ci sfinansować twój biznes

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wystartował w grudniu 2013 roku, początkowo formie pilotażu na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, a od listopada 2014 roku swoim zasięgiem obejmuje już cały kraj.  Do końca września 2019 roku na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy udzielono 4 431 pożyczek na łączną kwotę ponad 284,82 mln zł.

 

Wysokość pożyczki z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Uczestnicy programu mogą starać się o pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna maksymalna wysokość pożyczki wynosi 96 784,80 zł.

 

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Kredyt mogą uzyskać studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. O pieniądze można wnioskować z osobą lub osobami, z którymi planuje się założyć spółkę cywilną.

 

Osoba ubiegająca się o wsparcie:

  1. nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać innej pracy zarobkowej
  2. jeśli nie jest studentem lub absolwentem poszukującym pracy, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej
  3. w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej
  4. nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel
  5. nie może przekroczyć wieku emerytalnego


 

 

Oprocentowanie pożyczki z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP:

  • 0,18 proc. w skali roku dla pożyczek na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą
  • 0,44 proc. dla pozostałych osób uprawnionych

 

Co należy zrobić, by otrzymać pożyczkę  na założenie działalności gospodarczej?

 

Aby uzyskać pożyczkę należy:

  1. Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika finansowego udzielającego wsparcia w województwie, w którym prowadzona będzie działalność
  2. W przypadku pozytywnej decyzji (wniosek jest oceniany w terminie 14 dni roboczych od momentu jego złożenia) należy założyć działalność gospodarczą, co wiąże się z uzyskaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  3. Podpisać umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenia osób fizycznych lub inne uzgodnione w pośrednikiem finansowym)

 

Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i jest z nich rozliczany na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych. Pożyczka przyznawana jest na okres do 7 lat.
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

opiekunnestbank: Szanowny Panie, Nest Bank wymaga dostarczenia standardowych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności oraz wypełnienia kilku dokumentów przygotowanych bezpośrednio przez Nest Bank. Lista wymaganych dokumentów: nestbank.pl/wspolpraca Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Opiekun Klienta Nest Bank nestbank.pl
2020-02-21 19:15:01
Adrian Nowak: Czy jest jakiś określony zestaw dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia predyspozycji i faktycznych możliwości otwarcia i prowadzenia placówki bankowej Nest Banku?
2020-02-03 18:50:26
opiekunnestbank: Szanowni Państwo, osoby zainteresowane własnym biznesem w branży bankowej zachęcam do zapoznania się z informacjami w kwestii otwarcia placówki partnerskiej na zasadzie franczyzy: nestbank.pl/wspolpraca Korzyści jakie płyną z takiej formy współpracy, to m.in.: prowadzenie działalności konkurencyjnej poza placówką, prowadzenie sprzedaży mobilnej oraz telemarketingu czy też profesjonalne szkolenia produktowe. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Opiekun Klienta Nest Bank nestbank.pl
2019-12-31 11:11:36
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.