Państwo pomoże Ci sfinansować twój biznes

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowaną pożyczkę dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Kto może ubiega się o wsparcie? Jakie warunki należy spełnić? Jaka jest maksymalna wysokość przyznanych środków?

Państwo pomoże Ci sfinansować twój biznes

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wystartował w grudniu 2013 roku, początkowo formie pilotażu na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, a od listopada 2014 roku swoim zasięgiem obejmuje już cały kraj.  Do końca września 2019 roku na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy udzielono 4 431 pożyczek na łączną kwotę ponad 284,82 mln zł.

 

Wysokość pożyczki z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Uczestnicy programu mogą starać się o pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna maksymalna wysokość pożyczki wynosi 96 784,80 zł.

 

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Kredyt mogą uzyskać studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. O pieniądze można wnioskować z osobą lub osobami, z którymi planuje się założyć spółkę cywilną.

 

Osoba ubiegająca się o wsparcie:

  1. nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać innej pracy zarobkowej
  2. jeśli nie jest studentem lub absolwentem poszukującym pracy, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej
  3. w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej
  4. nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel
  5. nie może przekroczyć wieku emerytalnego


 

 

Oprocentowanie pożyczki z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 

Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP:

  • 0,18 proc. w skali roku dla pożyczek na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą
  • 0,44 proc. dla pozostałych osób uprawnionych

 

Co należy zrobić, by otrzymać pożyczkę  na założenie działalności gospodarczej?

 

Aby uzyskać pożyczkę należy:

  1. Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika finansowego udzielającego wsparcia w województwie, w którym prowadzona będzie działalność
  2. W przypadku pozytywnej decyzji (wniosek jest oceniany w terminie 14 dni roboczych od momentu jego złożenia) należy założyć działalność gospodarczą, co wiąże się z uzyskaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  3. Podpisać umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenia osób fizycznych lub inne uzgodnione w pośrednikiem finansowym)

 

Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i jest z nich rozliczany na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych. Pożyczka przyznawana jest na okres do 7 lat.
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.