Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś

Kolejne firmy i ich pracownicy włączeni do PPK

1 stycznia firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., zostały przyłączone do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedsiębiorcy Ci zobowiązani są dokonywać wpłat podstawowych (1,5% od wynagrodzenia pracownika), które mają charakter obowiązkowy.

Kolejne firmy i ich pracownicy włączeni do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

 

 

 

 

Wpłaty na konto PPK

 

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika i wynosi:

  • Pracodawca:
  1. Wpłata obowiązkowa – 1,5%;
  2. Wpłata dobrowolna – 2,5%;
  • Pracownik:
  1. Wpłata obowiązkowa – 2 %;
  2. Wpłata dobrowolna – 2%.


Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

 

Automatyczny zapis osób zatrudnionych do PPK

 

Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.

 

Rezygnacja z oszczędzania w PPK

 

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.


 


Data: 08.02.2020 14:11
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Prawo, Zarządzanie
Słowa kluczowe: PPK, rezygnacja z ppk, ppk od kiedy, Pracownicze Plany Kapitałowe, Automatyczny zapis osób zatrudnionych do PPK, Rezygnacja z oszczędzania w PPK

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Autor publikacji
Zamów nieograniczony dostęp do wzorów dokumentów!
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.