Biznesplan kluczem do sukcesu firmy

Decydując się na założenie własnej firmy powinniśmy także dowiedzieć się, jakie są koszty i obowiązki przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Musimy np. sprawdzić, czy będziemy płatnikami VAT, czy obejmie nas obowiązek posiadania kasy fiskalnej, itp. Dla oszacowania kosztów i zysków z działalności przydatny będzie biznesplan.

Biznesplan kluczem do sukcesu firmy

Biznesplan

 

Biznesplan pomaga wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia. Biznesplan jest ważnym dokumentem nie tylko w zaplanowaniu rozwoju działalności, ale także w przypadku starania się o pozyskanie środków na inwestycje np. z banku.

 

Elementy biznesplanu

 

  • Biznesplan składa się z kilku istotnych elementów:
  • Wprowadzenie – jest to streszczenie przedsięwzięcia i tworzone jest po napisaniu całego biznesplanu; ukazuje i uzasadnia cel działalności opierając się o argumenty rynkowe; we wprowadzeniu warto nakreślić cechy wyróżniające nasz produkt czy usługę.
  • Opis firmy - określa wyraźnie misję i cele działalności gospodarczej – zarówno krótko- jak i długofalowe.
  • Informacje o produkcie lub usłudze – w tej części umieszczamy charakterystykę produktu lub usługi, która powinna zawierać m.in.  szczegółowy opis, unikalne cechy, które wyróżniają przedsiębiorcę na rynku i zapewnią przewagę nad konkurencją.
  • Charakterystyka inwestycji – czyli co będzie przedmiotem finansowania;
  • Analiza rynku – ta część zawiera analizę otoczenie firmy, obecnej sytuacji w branży i przewidywanych  trendów rozwojowych (warto odwołać się do konkretnych badań rynkowych), popytu na oferowane produkty lub usługi, potencjalnych klientów firmy;
  • Strategia –zawiera między innymi informacje na temat siedziby przedsiębiorstwa, jego wyposażenia potrzebnego do realizacji celów biznesplanu, jak również  planowanego zatrudnienia, kanałów dystrybucji towarów/usług, działań posprzedażowych (takich jak serwis, gwarancja, polityka zwrotów) itp.
  • Plan finansowy przedsięwzięcia – w tej części należy  przedstawić prognozę finansową zawierającą rachunek zysków i strat tzn. przewidywane wydatki i dochody (z reguły na 5 lat), bilans (pozwoli on zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie), rachunek przepływu gotówki (cash flow); w części tej należy też napisać szczegółowo, jakiej wysokości kredytu (pożyczki, wkładu kapitałowego) oczekuje przyszły przedsiębiorca z dokładnym wskazaniem, na jakie wydatki będzie przeznaczony; ważne jest, aby przekazać dostawcy kapitału (bank, fundusz) informacje dotyczące kwoty kredytu/dofinansowania, jaką przyszły przedsiębiorca będzie w stanie spłacać w kolejnych latach; UWAGA! Wszystkie dane przyjęte do wyliczeń w części finansowej muszą wynikać z przyjętych planów i założeń, być rzetelne i wiarygodne.  
  • Kontrola działalności – ta cześć opisuje w szczególności sposób i z jaką częstotliwością będzie prowadzona kontrola finansowa oraz kto będzie ją prowadził, a także wskazuje informacje na temat monitorowania sprzedaży towaru/usługi, produkcji, jakości i reklamacji, kadr oraz planów rozwoju produktu/usługi.

 

 

  • Załączniki – czyli dokumentacja potwierdzająca zawarte w biznesplanie informacje (np. projekty i dane techniczne, dokumenty patentowe, o prawach autorskich, badania i analizy na temat produktu/usługi i rynku, informacje o umowach przedwstępnych, zamówieniach itp., schemat struktury organizacyjnej firmy oraz ewentualne dane dotyczące profesjonalnych konsultantów i biegłych księgowych).

Data: 17.12.2020 08:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Prawo
Słowa kluczowe: własna działalność gospodarcza, własna firma, biznesplan, elementy biznesplanu

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.