Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Umowa NDA - co to jest?

Kancelaria Adwokacka

Umowa poufności (z ang. non-disclosure agreement NDA), jest umową zobowiązującą jej strony do wymiany poufnych materiałów lub informacji z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania. NDA jest znana także pod nazwą CDA (z ang. confidential disclosure agreement).

Umowa NDA - co to jest?

NDA jest zawierana przede wszystkim w sytuacjach, w których dochodzi do transferu czy wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto pomyśleć także o jej sporządzeniu na wstępnym etapie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, czyli już na poziomie prowadzonych negocjacji. Wszystko oczywiście będzie jednak zależało od tego na jakich zasadach ukształtuje się wzajemna relacja kontrahentów. Umowa poufności może zostać zawarta przez co najmniej dwa podmioty, przy czym nie ma znaczenia czy są to osoby fizyczne czy osoby prawne, oczywiście decydujące w takim przypadku jest zawsze posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.


NDA nie musi przybierać bezwzględnie formy oddzielnej umowy, może zostać sporządzona w postaci klauzuli w istniejącym już porozumieniu. Jej przedmiotem jest udostępnianie drugiej stronie umowy danych o niejawnym charakterze – jak była mowa na początku niniejszego artykułu będą to z reguły informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa powinniśmy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.Wracając jednak do NDA, ma ona charakter dwustronnie zobowiązujący, a zatem każda ze stron tak zawartej umowy jest obowiązana do zachowania wszystkich uzyskanych od drugiej strony poufnych informacji. Tym samym w przedmiotowej umowie warto dokładnie określić dane, które nie mogą zostać upowszechnione, a także okres czasu na jaki taki obowiązek istnieje. Każda umowa powinna być jak najbardziej precyzyjna, jednak konstrukcja NDA wymaga zachowania najwyższych standardów prawniczych przy jej formułowaniu. Warto także pamiętać o tym, że przedmiotem omawianej umowy mogą być wyłącznie informacje mające lub mogące mieć jakąkolwiek wartość majątkową. Niedokładnie sporządzone zobowiązanie może w przyszłości kosztować nas utratę cennych i zdobywanych przez wiele lat informacji i doświadczeń.


Oczywiście umowa poufności ma także swoje ograniczenia – w jej zakres nie mogą bowiem wchodzić informacje powszechnie znane, ogólnodostępne, czy takie które muszą być przez stronę umowy udostępnione ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. względem sądu czy prokuratury.


Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.