Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Obsługa prawna spółek, firm, windykacja należności, sprawy podatkowe

Zwolnienie dyscyplinarne jest najsurowszą formą rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z założeniami polskiego ustawodawcy, powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Aby nie dopuścić do nadużywania tej instytucji, Kodeks pracy przewiduje ściśle określone przesłanki, które uzasadniają zastosowanie rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

pobierz_plik
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 52 KP, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Obsługa prawna spółek, firm, windykacja należności, sprawy podatkowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
[...]
52 KP, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
[...]
53 KP, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia również: jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: -    dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, -    dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
[...]
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.
[...]
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może przy tym nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
[...]
zwolnienia dyscyplinarnego wynikające z treści art.
[...]
Pamiętajmy jednak, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
[...]
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
[...]
Warto przy tym wiedzieć, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego obowiązków działając przez pełnomocnika.
[...]
  Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2013 r.
® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.