PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nadchodzą zmiany - oskładkowanie umowy o dzieło!

Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych, które zasadniczo nie wymagają oskładkowana. Od tej reguły istnieją oczywiście pewne wyjątki, ustawodawca chce jednak wprowadzić dużą zmianę w tym zakresie. Zawarcie każdej umowy o dzieło ma bowiem rodzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

pobierz_plik
Umowa o dzieło POBIERZ »

Składki na ubezpieczenie społeczne (rentowa, emerytalna, chorobowa, wypadkowa) są opłacane z tytułu wykonywania pracy na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę. Dotyczy to także umów zlecenia, choć te w niektórych przypadkach mogą być zwolnione z obowiązku składkowego – np. gdy zleceniobiorcą jest student do ukończenia 26 roku życia. Składki nie dotyczą umów o dzieło, przynajmniej w szerokim aspekcie. Obowiązek oskładkowania umowy o dzieło pojawia się tak naprawdę w przypadku, gdy umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracodawcą, lub na podstawie tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy (chodzi o sytuację, w której istnieje umowa o pracę, a umowa o dzieło jest dodatkowym zobowiązaniem) - podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z umowy o dzieło. W praktyce jednak niewielu przedsiębiorców decyduje się na tego typu rozwiązanie, są to bowiem dla nich dodatkowe koszty utrzymania pracownika.

 

 

Zgodnie z licznymi zapowiedziami polskiego rządu, umowy śmieciowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenia) mają już niedługo przybrać nowy kształt. Ich obowiązywanie byłoby zbliżone do umów o pracę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Warto w tym miejscu dodać, że umowy zlecenia nie zawsze muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym, a przynajmniej nie wszystkim – w tej kwestii zazwyczaj decyzję podejmują wspólnie zleceniodawca oraz zleceniobiorca. Umowy tego typu są w praktyce dużo korzystniejsze dla dwóch stron stosunku prawnego – przynajmniej jeśli chodzi o kwestię finansową. Mniejsze oskładkowanie lub brak takiego obowiązku pozwala zleceniodawcy na zaoszczędzenie znacznych kosztów, co jednocześnie przekłada się na korzyść pieniężną na zleceniobiorcy. Pieniądze zamiast trafić do ZUS, idą w ręce zleceniobiorcy. Minusem umów cywilnoprawnych jest jednak to, że wykonujący określone w umowie świadczenie nie mogą korzystać z przywilejów pracowniczych – urlopów, czy płatnych nadgodzin. W przypadku umowy o dzieło i nieoskładkowanej umowy zlecenia, wykonywana praca nie będzie miała wpływu na naszą przyszłą emeryturę.

 

Pomysł rządu na ten ostatni rzekomy kłopot zleceniobiorców jest jeden – obowiązkowe składki emerytalne. Wg założeń na początku miałaby obowiązywać tylko jedna składka emerytalna w wysokości 19,52%. Dodatkowo będzie płacona tylko wtedy, gdy umowa o dzieło jest jedynym źródłem zarobkowania danej osoby. Tym samym świadczenie innej pracy na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia (oskładkowanej) nie rodziłoby obowiązku płacenia składki emerytalnej od dodatkowej umowy – umowy o dzieło.

 

Tak naprawdę powyższe informacje stanowią na chwilę obecną luźne dywagacje polskiego rządu. Nikt nie wie kiedy i czy w ogóle proponowane zmiany wejdą do naszego systemu prawnego. Aby uniknąć zamieszania, takiego jak w przypadku sprawy środków zgromadzonych w OFE i ZUS oraz ich migracji, przeprowadzane są obecnie wstępne konsultacje ze środowiskiem pracodawców jak i pracowników. Zdania, co do oskładkowania umów o dzieło są podzielone – rząd nie będzie miał zatem łatwej drogi przy ewentualnym wprowadzaniu nowych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych.


Data: 06.02.2014 06:45
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: dzieło, umowa o dzieło, umowy o dzieło, oskładkowanie umowy o dzieło, oskładkowanie umów o dzieło

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.