Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Masz własną firmę i nie wiedzie Ci się najlepiej? W takim razie powinieneś zastanowić się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Niestety sam brak dochodów nie jest wystarczającą przesłanką, aby sąd ogłosił upadłość Twojego przedsiębiorstwa, musisz bowiem spełnić zupełnie inne przesłanki. Z drugiej strony wypełnienie ustawowych warunków nie zawsze oznacza, że sąd uwzględni Twoje stanowisko. Sprawdź zatem kiedy możliwe jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

pobierz_plik
Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości POBIERZ »
pobierz_plik
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym POBIERZ »

Ogłoszenie upadłości


Zgodnie z treścią art. 10 i n. z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

 

Spełnienie powyższych przesłanek może jednak w pewnych okolicznościach okazać się niewystarczające i sąd po prostu oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.


Powyższej regulacji nie stosuje się jednak, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Pamiętajmy jednocześnie, że oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek dłużnika może zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego.

 

Wyjątek od zasady


Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 161/11), nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność w rozumieniu Prawa upadłościowego i naprawczego. Co najwyżej można w takim przypadkach oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 tej ustawy. Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia jest przyczyna niewykonywania zobowiązań. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. Niewypłacalność dłużnika istnieje zawsze, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań.

 

Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie jest jednak jedyną sytuacją, w której sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z treścią art. 13 omawianej ustawy, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Powyższe przepisy nie znajdą jednak zastosowania , gdy zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również gdy zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

Bezskuteczna egzekucja


Pamiętajmy, że warunek wykazania bezskuteczności egzekucji jest spełniony, jeżeli przed wydaniem decyzji obciążającej członka zarządu za zaległości składkowe spółki dojdzie do umorzenia postępowania upadłościowego na podstawie art. 361 pkt 1 u.p.u.n. względnie do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2 tej ustawy. Upadłość określana w nauce prawa jako egzekucja uniwersalna, w odróżnieniu od egzekucji singularnej (prowadzonej przez poszczególnych wierzycieli na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego albo ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) ma na celu równomierne, choćby częściowe zaspokojenie wszystkich wierzycieli z całego majątku niewypłacalnego dłużnika, w trybie i na zasadach określonych w Prawie upadłościowym. Niemożliwość realizacji tego celu z uwagi na to, że majątek dłużnika nie wystarczy nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, jest równoznaczny z bezskutecznością egzekucji uniwersalnej, co odnosi się do wszystkich zobowiązań niewypłacalnego dłużnika i wszystkich jego wierzycieli (por. wyrok s. apelacyjnego we Wrocławiu z 24.04.2012 r. sygn. akt III AUa 1252/11).

 


Podstawa prawna:


[art. 10, 12, 13, 361 pkt 1 z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2012.112 j.t.)]


 


Data: 10.07.2014 06:44
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Zarządzanie
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe, bezskuteczna egzekucja, oddalenie wniosku o upadłość

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.