PORADY PRAWNE ONLINE

Zasady doręczania decyzji oraz innych pism dotyczących postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne to jedno z tych postępowań, z którymi najczęściej mamy do czynienia. Jeśli z jakiegoś powodu stajemy się nagle stroną w postępowaniu administracyjnym, aby móc świadomie poruszać się pomiędzy prawnymi procedurami, powinniśmy zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: przebieg postępowania, jego uczestnicy, terminy, a także sposoby doręczania pism, od których szczególnie dużo zależy.

Zasady doręczania decyzji oraz innych pism dotyczących postępowania administracyjnego

O czym mówi nam kodeks postępowania administracyjnego?

 

Postępowanie administracyjne, sposób, w jaki powinno przebiegać oraz wszystkie związane z nim działania reguluje Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku. Według zawartych w nim przepisów prowadzone są:

  • postępowania przed organami administracji publicznej w sprawach należących do właściwości tychże,
  • postępowania przed innymi organami państwowymi i podmiotami,
  • postępowania w sprawach rozstrzygających spory o właściwości pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi i samorządowymi,
  • postępowania w sprawach wydawania określonych zaświadczeń,
  • postępowania prowadzone przed organami państwowymi oraz samorządowymi dotyczące skarg i wniosków.

Szczegółowe zasady postępowania administracyjnego opisuje rozdział drugi kodeksu postępowania administracyjnego (więcej na ten temat znajdziesz w podręcznikach z kategorii Postępowanie administracyjne w księgarni internetowej Profinfo.pl).

 

W jaki sposób doręcza się pisma dotyczące postępowania administracyjnego?

 

Decyzje oraz wszelkie inne pisma rozsyłane przez organ publiczny w ramach postępowania administracyjnego doręczane są na kilka sposobów. Pismo takie może zostać doręczone:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przez pracowników danego organu administracji publicznej,
  • przez osoby lub organy do tego upoważnione.

 

Pisma te mogą być również doręczane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że:

  • strona będąca adresatem sama wystąpiła do organu administracji publicznej o ich doręczenie,
  • strona mająca je otrzymać wyraziła zgodę na to, aby były one do niej doręczane w ten właśnie sposób.

 

Kto może odebrać pismo doręczone przez organ administracji publicznej?

 

Pisma dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ administracji publicznej powinny być doręczane stronie (lub wszystkim stronom), jej przedstawicielowi bądź pełnomocnikowi. W przypadku gdy stroną jest osoba fizyczna, pod jej nieobecność pismo za pokwitowaniem może odebrać jej dorosły domownik, sąsiad oraz dozorca domu, ale tylko pod warunkiem, iż osoby te świadomie podjęły się oddania pisma adresatowi.

 

 

Jeśli pismo pod nieobecność adresata odbierze jedna z wymienionych wyżej osób, jego doręczyciel ma obowiązek poinformować o tym adresata za pomocą zawiadomienia pozostawionego bądź to w jego skrzynce pocztowej, bądź też w drzwiach mieszkania.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Magda: Bardzo przydatny artykuł! Dobry http://podnosnikwroclaw.pl/wynajem-podnosnikow-koszowych/ podnośnik na wynajem
2017-08-11 14:58:28
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.