PORADY PRAWNE ONLINE

Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają 2 razy więcej pieniędzy

Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają 2 razy więcej pieniędzy, a to wszystko dzięki umowie, którą 31 sierpnia podpisali prezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają 2 razy więcej pieniędzy

Podwojenie kwoty kredytów udzielanych polskim małym i średnim przedsiębiorstwom

 

Podpisana umowa skutkuje podwojeniem kwoty kredytów udzielanych polskim małym i średnim przedsiębiorstwom z 1 mld do 2 mld zł (ok. 500 mln euro). Umowy pomiędzy BGK a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym są elementem COSME, czyli programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zawarcie jest możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

 

COSME to program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw (także małych i średnich), przewidziany na lata 2014-20. Jego całkowity budżet wynosi 2,3 mld euro. Tzw. Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Był odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem gospodarczym i finansowym, które przyczyniły się do spadku poziomu inwestycji w UE o ok. 15 proc. w stosunku do 2007 r. Kluczowym elementem planu, który ma pomóc w wygenerowaniu 315 mld euro do połowy 2018 r., jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

 

To nie pierwsza umowa z EFI

 

Zawarta umowa nie jest pierwszą w historii. Podobna umowa została zawarta w 2015 roku między tymi samymi stronami. Umowa z EFI z 2015 roku pomogła BGK zapewnić dodatkowe finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw na korzystnych warunkach, bez wymagania skomplikowanych zabezpieczeń np. w postaci hipoteki.

 

Wyraźna pomoc dla przedsiębiorców

 

Funkcjonowanie małych i średnich firm ma zasadnicze znaczenie dla kondycji całej gospodarki, a 96 proc. firm korzystających z gwarancji w ramach COSME to właśnie takie przedsiębiorstwa. BGK w ciągu 4,5 roku funkcjonowania różnych programów gwarancyjnych udzielił gwarancji na kredyty o wartości 72 mld zł. W ciągu ubiegłych 2 lat, Bank udzielił w ramach COSME wsparcia dla ponad 3700 przedsiębiorców. Podpisana umowa pozwoli na udzielenie kredytów 10,6 tys. małym firmom w Polsce, m.in. dzięki obniżeniu wymogów dotyczących zabezpieczeń. Warto też zaznaczyć, że Polska jest dziś w czołówce krajów OECD pod względem dostępności finansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych.

 

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

 

EFI to część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główną misją EFI jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuje on także cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju.

 

Źródło: PAP


Data: 31.08.2017 19:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Prawo, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: EFI, BGK, Europejski Fundusz Inwestycyjny, kredyty dla przedsiębiorców, fundusze unijne, plan Junckera, COSME

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.