Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Zatrudniasz cudzoziemców? Pamiętaj o nowych przepisach

Kancelaria Adwokacka

Dane statystyczne przedstawiane przez resort pracy jednoznacznie wskazują na wzrost zatrudnienia cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców. W samym 2016 roku wydanych zostało ponad 123 tys. zezwoleń na pracę, a zarejestrowano ponad 1,3 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, przy czym nadzy pamiętać, że coraz większa liczba cudzoziemców może pracować na innej podstawie niż zezwolenie na pracę cudzoziemca czy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Można tu wskazać np. obywateli UE, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub którym udzielono ochrony międzynarodowej. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają bądź planują zatrudniać cudzoziemców muszą pamiętać, że 1 września 2017 roku weszły w życie nowe przepisy.

Zatrudniasz cudzoziemców? Pamiętaj o nowych przepisach

Możliwość rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nie dłużej niż do końca 2018 roku

 

Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców musza pamiętać, że od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 roku. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 roku możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

 

Praca na podstawie oświadczeń zarejestrowanych może być wykonywana nie dłużej niż do końca 2018 roku

 

Praca na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez pup w 2017 r. będzie mogła być wykonywana do końca 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie wizy w związku z rejestracją oświadczenia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 roku.

 

Skąd te zmiany?

 

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543) i stopniowym wygaszaniem możliwości pracy cudzoziemców na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

 

 

Jakie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą wymagały rejestracji od 1 stycznia 2018 roku?

 

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych. Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy. Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Kancelaria Adwokacka
Data: 12.09.2017 09:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: praca, zatrudnianie cudzoziemców, zezwolenie na pobyt stały, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, PUP, zezwolenie na pracę

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.