PORADY PRAWNE ONLINE

Będą ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych zakłada ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców.

Będą ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców

Cyfryzacja postępowania upadłościowego

 

Nowa ustawa wprowadzi przede wszystkim cyfryzację postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wnioski i dokumenty będą składane drogą elektroniczną, co znacznie usprawni te postępowania, a także komunikację ich uczestników z sądem. Składanie wniosków elektronicznych będzie obowiązkowe tylko dla firm, a m.in. dłużnicy w upadłości konsumenckiej, będą mogli nadal składać wnioski na papierze lub ustnie w biurze podawczym każdego sądu. Akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone w formie elektronicznej – dostęp do nich będzie możliwy zarówno w czytelni akt w sądzie, jak i przez stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego. Ważnym ułatwieniem będzie również rezygnacja z dotychczasowego publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, związanych z upadłością i restrukturyzacją, co wiąże się dziś z kosztami dla przedsiębiorców. Nowe rozwiązania pozwolą włączyć Polskę do planowanego systemu łączącego rejestry upadłości krajów Unii Europejskiej. Na system ten będą składać się poszczególne rejestry upadłości oraz europejski portal „e-Sprawiedliwość”, pełniący rolą centralnego elektronicznego punktu dostępu do informacji. System będzie oferował funkcję wyszukiwania we wszystkich językach urzędowych UE.

Najważniejsze założenia nowej ustawy

 

Najważniejsze propozycje nowej ustawy to:

 • wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną – umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;
 • jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem;
 • od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu (tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu, a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);
 • akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone
 • w formie elektronicznej – dostęp do nich będzie możliwy zarówno
 • w czytelni akt w sądzie, jak i przez  stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego;
 • zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym
 • i Gospodarczym;
 • wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;
 • wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności;
 • zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz rejestrowych;
 • w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

 

Etap legislacyjny

 

Projekt nowej ustawy przyjął 29 maja rząd. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r.
 

Źródło:

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów


Data: 30.05.2018 09:41
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo, Windykacja
Słowa kluczowe: postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne, dłużnik, upadłość konsumencka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.