Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Rząd łagodzi ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej

Dzięki nowym przepisom więcej osób będzie mogło nabyć ziemię rolną. Trwające ponad 3 lata obostrzenia w zakresie sprzedaży gruntów rolnych powoli zanikają.

Rząd łagodzi ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej

Łatwiejszy obrót nieruchomościami rolnymi

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw zakłada katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.


Jakie nieruchomości rolne sprzedamy bez ograniczenia?

 

W projekcie ustawy zaznaczono, że chodzi o  nieruchomości rolne:

  • położone w granicach administracyjnych miast,
  • w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,
  • nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

 

Nieruchomości rolne, które może nabyć osoba niebędąca rolnikiem

 

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego –  można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:
o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

  • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

 

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

 

 

Skrócenie wymaganego okresu prowadzenia działalności rolniczej

 

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez który:

  • nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
  • nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

 

Inne zmiany

 

Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Ponadto umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne. W nowych przepisach określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

 

Dowód potwierdzający osobiste prowadzenia gospodarstwa rolnego

 

Co istotne, według nowych przepisów dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,


Źródło:
projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw,, oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Wlad: Witam. Nie jestem rolnikiem w formie darowizny 7 lat temu otrzymałem nieruchomość na wsi w skład której skład wchodzą grunt rolny - 0,4422 ha, lasy - 0,4597 ha, budynki 611m2 , pozostałe grunty - 2,255 m2. Czy będę mógł je sprzedać w/g nowych przepisów chętnemu kupującemu bez wykształcenia rolniczego ? Proszę o poradę Wladek
2019-03-16 07:46:30
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.