PORADY PRAWNE ONLINE

Poradnik prawa pracy: Orzeczenie lekarskie nie tylko od lekarza medycyny pracy

Kolejne zmiany ustawowe zmieniają zasady wydawania orzeczeń lekarskich , a także przeprowadzania badań wstępnych i badań kontrolnych.

Poradnik prawa pracy: Orzeczenie lekarskie nie tylko od lekarza medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy niedostępny? To nie problem

 

Nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz uprawniony  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego jest niedostępny. Ponadto godnie ze znowelizowaną w dniu 31 marca br. ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, lekarz inny niż lekarz medycyny pracy może nie tylko przeprowadzić badanie, ale również wydać stosowne orzeczenie lekarskie.

 

Ważność orzeczenia lekarskiego

 

Zgodnie z nowymi przepisami, orzeczenie lekarskie będzie ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Ponadto przeprowadzenie badania wstępnego lub kontrolnego i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.


 

 

 

Badania wstępne, kontrolne i okresowe

 

Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o czym mówi artykuł 229 Kodeksu pracy. Do obowiązkowych badań należą m.in.:

  • badania wstępne dla osób przyjmowanych do pracy,
  • badania kontrolne dla pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni oraz w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni,
  • badania okresowe dla wszystkich pracowników wykonywane w terminie wskazanym w orzeczeniu.

 

Powyżej przedstawione zmiany dotyczą badań wstępnych i kontrolnych, bowiem kierowanie pracowników na badania okresowe został całkowicie zawieszony.

 

Termin ważności badań pracowniczych

 

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Data: 02.05.2020 10:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: lekarz medycyny pracy, Ważność orzeczenia lekarskiego, Badania wstępne pracowników, badania kontrolne, badania okresowe, Termin ważności badań pracowniczych

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.