PORADY PRAWNE ONLINE

Główny Inspektor Sanitarny łagodzi wytyczne dla żłobków i przedszkoli

4 czerwca Główny Inspektor Sanitarny podpisał aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główny Inspektor Sanitarny  łagodzi wytyczne dla żłobków i przedszkoli

Zasady przebywania dzieci w Sali

 

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po ośmioro dzieci, przy czym zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 

Zasady wychodzenia dzieci poza teren instytucji opieki

 

Drugą ważną zmianą jest umożliwienie wyjścia z dziećmi poza teraz instytucji opieki, na pobliskie tereny rekreacyjne, jeśli instytucja opieki nie ma własnego ogrodu/placu zabaw. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

 

 

 

 

 

Noszenie maseczek przez pracowników żłobków i przedszkoli

 

Często zadawanym pytanie jest również to, czy pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek w czasie przebywania na terenie instytucji i sprawowania opieki. Otóż odpowiedź brzmi: nie. pracownicy nie mają takiego obowiązku, ale powinny być one dostępne w razie konieczności ich użycia. Konieczne natomiast jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi – dozowniki z płynami do dezynfekcji muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci. Natomiast dzieci powinny często myć ręce wodą z mydłem, o co ma obowiązek dbać opiekun.

 

Dezynfekcja sprzętu i zabawek w żłobkach i przedszkolach

 

Codziennie muszą być dezynfekowane ciągi komunikacyjne, dezynfekowane powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy łóżeczek lub leżaczków, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną). Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.