PORADY PRAWNE ONLINE

Samorządy i zarządcy dróg będą mogli ograniczyć ruch ciężarówek

9 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, dzięki której na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy, o ile spełnione zostaną określone warunki.

Samorządy i zarządcy dróg będą mogli ograniczyć ruch ciężarówek

Ruch pojazdów ciężkich bez zezwolenia

 

Nowe przepisy zakładają, że ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony będzie dopuszczony na drogach publicznych. Oznacza to, że po takich drogach będą mogły poruszać się pojazdy ciężkie, np. samochody ciężarowe czy tiry – bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń.


Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem będą drogi gruntowe. Po drogach tych możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton, ponieważ nie spełniają one odpowiednich wymogów nośności. W Polsce jest ok. 120 607 km dróg publicznych o nawierzchni gruntowej, co oznacza, że stanowią one ok. 29 proc. wszystkich dróg publicznych.

 

 

 

 

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich na mocy decyzji zarządcy lub samorządu

 

Nowe przepisy nie przyznają jednak samochodom ciężarowym nieograniczonego prawa poruszania się po drogach publicznych. Zakazy ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony będą mogły być bowiem wprowadzone przez zarządcę drogi (za pośrednictwem znaków drogowych) lub w uchwale podejmowanej przez radę gminy (miasta).

 

Ograniczenie ruchu ciężarówek przez samorząd

 

Samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich (do 11,5 tony) po spełnieniu – jednocześnie – dwóch ustawowo określonych warunków. Ograniczenia będzie można wprowadzić:

  •  gdy stan techniczny drogi uniemożliwia poruszanie się po niej pojazdów ciężkich, tzn. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony,
  •  gdy droga przebiega w pobliżu obszarów lub obiektów, na których ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ, czyli np. przebiega lub graniczy z obszarem chronionym przyrodniczo (parki narodowe, obszar Natura 2000) lub jest usytuowana w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk bądź obszarów górniczych.


Kiedy samorząd nie będzie mógł ograniczyć ruchu ciężarówek?

 

Nie zawsze zakaz ruchu ciężarówek będzie mógł być wprowadzony. Zakaz ruchu będzie niedopuszczalny na:

  •  drogach publicznych (lub ich odcinkach) w transeuropejskiej sieci drogowej,
  •  drogach krajowych (lub ich odcinkach), z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu,
  •  drogach publicznych (lub ich odcinkach), które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zakazu nie będzie można stosować przez 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania).


Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.