Kto ma szanse zadebiutować na rynku NewConnect?

Wiele nowych firm z ambicjami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ma – szczególnie w początkowej fazie działalności - spore problemy z pozyskaniem kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie rodzi konieczność poszukiwania alternatywnych form finansowania inwestycji – jednym z nich może być wejście na NewConnect rynek prowadzony w alternatywnym systemie obrotu ale w ramach Giełdy Papierów Wartościowych.

Kto ma szanse zadebiutować na rynku NewConnect?

Rynek NewConnect przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw z sektora MSP - a w szczególności firm wdrażających innowacyjne technologie - które zdecydują się na finansowanie swojego rozwoju poprzez sprzedaż akcji w drodze emisji publicznej lub oferty prywatnej. Dzięki temu iż rynek ten przeznaczony jest dla mniejszych spółek obowiązki informacyjne oraz koszty związane z debiutem w NewConnect są łatwiejsze do spełnienia.Jak zadebiutować na rynku NewConnect pytamy mecenas Macieja Hulista, radcę prawnego w kancelarii GHMW z Krakowa

Podstawowym warunkiem debiutu na NewConnect jest posiadanie przez firmę odpowiedniej do tego formy prawnej prowadzonej działalności – którą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna. Kolejny wymóg do spełnienia to konieczność zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, którego rolą jest pomoc emitentowi w sporządzeniu dokumentu informacyjnego, a następnie występowanie w imieniu emitenta w toku postępowania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Komisją Nadzoru Finansowego. Ponieważ podmiot ten nie tylko towarzyszy spółce w trakcie całego procesu upublicznienia, ale także często uczestniczy w organizacji i przeprowadza ofertę akcji emitenta, to właśnie jego wynagrodzenie stanowi często główny koszt całego przedsięwzięcia. Kolejnym elementem jest zawarcie przez emitenta umowy o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu zdematerializowania akcji spółki. Dematerializacji mogą podlegać zarówno akcje nowoemitowane, jak również dotychczasowe akcje spółki wydane wcześniej w formie dokumentu. I wreszcie jednym z najważniejszych obowiązków spółki związanych z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, będącego źródłem informacji o spółce dla potencjalnych inwestorów. W zależności od wybranego przez spółkę sposobu przeprowadzenia oferty swoich akcji stosowny dokument może mieć różną formę. Przykładowo w przypadku gdy spółka zdecyduje się przeprowadzić:

  • ofertę prywatną tj. ofertę kierowaną do najwyżej 99 inwestorów – dopuszczenie do obrotu będzie miało miejsce na podstawie dokumentu informacyjnego, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  • ofertę publiczną akcji, których wartość, liczona wg ceny emisyjnej stanowi mniej niż 2,5 mln EUR w dniu ustalenia tej ceny – dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu będzie miało miejsce na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi we właściwym rozporządzeniu, które będzie podlegać kontroli Komisji Nadzoru Finansowego,
  • ofertę publiczną w warunkach, do których nie mają zastosowania wyłączenia z przepisów o ofercie publicznej – dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu będzie miało miejsce na podstawie prospektu emisyjnego, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia 809/2004, które będzie podlegać zatwierdzeniu przez Komisje Nadzoru Finansowego.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.