Dotacje unijne 2015 - gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie oraz jak pozyskać fundusze unijne?

Przedsiębiorstwa mają wiele okazji na pozyskanie dofinansowania / dotacji na rozwój w latach 2015 - 2020. Artykuł wskazuje aktualne możliwości aplikowania o fundusze europejskie dla firm (w szczególności fundusze europejskie dostępne w 2015 roku). Nabory rozpoczęły się w II kwartale - w ramach województwach (Regionalne Programy Operacyjne) oraz w Krajowych Programach Operacyjnych (programy operacyjne, to dokumenty określające sposób rozdysponowania środków unijnych).

Dotacje unijne 2015 - gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie oraz jak pozyskać fundusze unijne?

Fundusze europejskie 2014-2020 – podział środków

 

Zainteresowani będą mogli starać się o dofinansowanie unijne na dwa sposoby – 1/ poprzez Krajowe Programy Operacyjne (centralne), których pula została ustalona na 45,6 mld euro, oraz 2/ poprzez Regionalne Programy Operacyjne (do każdego z województw osobno, łącznie jest 16 RPO), których łączna pula została ustalona na poziomie 31,3 mld euro.

 

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, każde z województw będzie posiadać do rozdysponowania inną kwotę – w zależności od stopnia rozwoju, potencjału i wielu innych czynników. Przykładowo w województwie mazowieckim będzie to kwota 2,09 mld euro, a w województwie śląskim 3,48 mld euro.
Z kolei Krajowe Programy Operacyjne zostały podzielone na:

 • Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro,
 • Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro,
 • Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro,
 • Program Polska Wschodnia 2,0 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna 700,1 mln euro.

 

Gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie?

 

Szczegóły, terminy i sposób rozdzielania funduszy europejskich, różnią się między poszczególnymi programami regionalnymi (województwami) oraz poszczególnymi krajowymi programami. Wszystkie województwa mają zatwierdzone regionalne programy operacyjne, jednak niektóre z województw będą mogły szybciej ogłosić konkursy, dzięki sprawniejszemu ustalaniu szczegółów przyszłych naborów – np. opolskie, dolnośląskie, śląskie, podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie. Mieszkańcy pozostałych województw będą musieli wykazać się większą cierpliwością.

 

W ramach krajowych programów, również nie we wszystkich rozpoczęły się nabory. Jednak dla przedsiębiorców, najważniejszym programem krajowym, Inteligentny Rozwój, którego pierwszy nabór został ogłoszony 2 kwietnia, a kolejne 7 i 16 kwietnia. Będą to przede wszystkim dofinansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - dotacje na badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz dotacje na B+R związane z prototypowaniem. Kolejne nabory będą ogłaszane w najbliższym czasie – w ramach PO Inteligentny Rozwój w lipcu, z kolei w ramach PO Polska Wschodnia, pierwszy nabór wniosków dla firm odbędzie się w lipcu i sierpniu.

 

Nabory z regionalnych programów operacyjnych rozpoczną się w II i III kwartale. Dodatkowemu ustalaniu podlegają również kwestie struktury pomocy – ile z przyznanej puli, dla danego RPO, będzie przeznaczone na dotacje, a ile na finansowanie zwrotne (przede wszystkim preferencyjne pożyczki i kredyty). Wiadomo tylko, że o ile w perspektywie 2007-2013 na finansowanie zwrotne było przeznaczone około 1,5% puli danego RPO, tak teraz może ten odsetek wzrosnąć nawet do 10%. Jest to jedna z kilku, istotnych zmian w nowej perspektywie, w porównaniu do poprzedniej. Należy liczyć się z tym, że wysoko dotowane będą projekty o wysokim stopniu innowacyjności i ryzyka, a nisko dotowane będą projekty z tradycyjnej gospodarki.

 

Fundusze europejskie 2014-2020 dla firm / przedsiębiorstw

 

Przedsiębiorcy są grupą, która może liczyć na dużą pulę bezzwrotnych środków w tej perspektywie. Do wzięcia jest prawie 20 mld euro. Głównymi źródłami dotacji dla firm, będą konkursy z regionalnych programów operacyjnych (wojewódzkie) oraz programy centralne (przede wszystkim Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia). Będą to dotacje: dla firm na inwestycje rozwojowe, na innowacje, na poprawę ich konkurencyjności, na realizację badań naukowych i rozwojowych oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Dodatkowa pula – ok. 9 mld euro – jest dostępna w ramach europejskiego, centralnego programu Horyzont 2020 (w tym z Instrumentu MSP ok. 3 mld euro).

 

Dotacje unijne 2015 – aktualne nabory

 

Aktualnie otwarte są nabory w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowych Programów Operacyjnych. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że niektóre programy w ramach programów krajowych, będą organizowane przez instytucje współpracujące, m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, pierwsze nabory już trwają. Wszystkie województwa ogłosiły harmonogramy na 2015 rok, a Dolny Śląsk również na 2016 rok. Pierwsze nabory rozpoczęły się w maju w woj. pomorskim oraz w czerwcu w woj. śląskim. W pozostałych województwach nabory startują od lipca/sierpnia – należy śledzić harmonogramy poszczególnych województw i wybrać konkurs odpowiedni do potrzeb. Jeśli sprawia to problemy, można np. skorzystać z usługi audyt możliwości dotacyjnych i wspomóc się specjalistyczną radą.

 

W ramach krajowych programów, szczególną uwagą należy zwrócić na Inteligentny Rozwój (POIR). Zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i NCBiR, BGK oraz PARP organizują i będą organizować konkursy w ramach POIR. Jeden z konkursów (1.1.2) niedawno się zakończył. Wciąż trwa nabór 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP” realizowany NCBiR. W najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach POIR, m.in.:

 

 • 27 lipiec - Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
 • 31 lipiec - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
 • 31 lipiec - Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
 • 21 wrzesień - Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
 • 1 październik - Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
 • 3 listopad - Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

 

Dodatkowo, NCBiR przedstawiło harmonogram na 2015 rok dla konkursów własnych – dotacje dla innowacyjnych projektów, m.in. CuBR – maj 2015, Biostrateg – maj 2015, Demonstrator — maj 2015, Go_Global.pl – maj 2015, czy Blue GasPolski Gaz Łupkowy – wrzesień 2015.

 

Własne konkursy na 2015 rok ogłosił również PARP – m.in. „Pożyczki dla kobiet” prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

  

Trwają również nabory wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dofinansowania będą dla dwóch głównych grup docelowych:

 

 • dla osób powyżej 29 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – trzeba będzie być osobą pozostającą bez pracy i wpisać się w którąś z grup (preferowane w pierwszej kolejności, w zależności od województwa) – np. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 • dla osób w wieku 18-29 – w ramach Powiatowych Urzędów Pracy – środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Tutaj jednak również będą to dotacje dla osób niepracujących. Dodatkowo środki będą pochodzić wyłącznie z Powiatowych Urzędów pracy, a więc wymagane będzie zarejestrowanie w urzędzie (założenie).

 

Dotacje będą przeznaczone dla osób niepracujących (takie są założenia). Będą to środki m.in. z Urzędów Pracy, ale również innych instytucji pośredniczących, które zgłoszą się do konkursów organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Dofinansowania będą do 20 tys. zł (założenia).

Dodatkowo nadal dostępne są środki w ramach funduszy JEREMIE – preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Resulto i zapoznania się z ofertą pozyskania dofinansowania unijnego oraz z aktualnymi naborami.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 


Data: 07.07.2015 12:45
Autor/Źródło: Resulto Sp. z o. o.
Kategoria: Finanse, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: wniosek o dofinansowanie, dotacje unijne 2015, fundusze unijne 2015, dotacje na rozwój firmy, dotacje dla firm

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Żaneta: Ja swój program z którego otrzymałam dotację znalazłam tutaj https://www.sekwencja.eu/ bardzo szybko i prosto można znaleźć czy istnieje jakiś program pod który można się podpiąć
2017-05-19 22:43:05
djelbova: Cześć, jestem djelbova, który obecnie mieszka w Polsce jestem wdowa w chwili z czwórką dzieci i ja byłem zatrzymany w sytuacji finansowej w maju 2016 i potrzebowałem na refinansowanie i płacić rachunki. Próbowałem szukać kredytów z różnych firm prywatnych i kredytów korporacyjnych, ale nigdy się nie powiodły, a większość banków zmniejszyła mój kredyt. Ale Bóg chciał, jak została wprowadzona do kobiety Bożego prywatne pożyczki pożyczkodawcy dał mi pożyczkę 85.000.000.00tys a dziś jestem właścicielem biznesu i moje dzieci mają się dobrze w tej chwili, czy należy skontaktować każde przedsiębiorstwo z odniesieniem uzyskaniem niezabezpieczonej pożyczki, nie kredytowej sprawdzić, nie pamiętaj o stopie procentowej wynoszącej zaledwie 3% i lepsze plany i harmonogram płatności, prosimy o kontakt z pani Stella Rene (mrsstellareneloanfirm1@gmail.com) ona nie wie, że to robię, ale jestem tak szczęśliwy, teraz i ja zdecydowaliśmy się niech ludzie wiedzą więcej o nim i chcę, aby Bóg błogosławił jej więcej. djelbova
2017-01-06 22:08:31
Katarzyna: Witajcie, dowiedziałam się ostatnio o nowm naborze wniosków. W poniedziałek 09.01 o 21:00 ma być szkolenie online o szczegółach. Zapisać można się tutaj: http://ddc_1.gr8.com/ Pozdrawiam Kasia
2017-01-05 14:27:26
jolka: Fajnym wsparciem dla nowych firm jest program aktywizacja tylko dziwi mnie czemu tak mało się o tym pisze i mówi wkoło. Czyzby darmowe wsparcie dla takich jak moja działalność była malo interesująca bo mi jako przedsiębiorcy takie info okazuje sie bardzo przydatne. Skor o przy tym nie musze miec sterty papierów i zobowiązań na wieki to moze to nie taie spektakularne jak miliony z dotacji unijnych ale jak najbardziej przydatne kazdemu początkującemu posiadaczowi działalności.
2016-01-19 10:36:14
Waldemar: Zakład produkcyjny, w którym jestem operatorem ubiega się o doatcje na zakup nowego sprzętu za pomocą doradztwa firmy P4P Consulting. Z tego co wiem, sporo firm może skorzystać na tego typu dofinansowaniach, zwłaszcza z Polski Wschodniej.
2015-11-30 13:59:38
Mariusz: Jeżeli chodzi o pozyskanie dotacji to ja mogę polecić Supra Serwis z Poznania, która napisała dla nas wniosek na 8.2. Dotaliśmy 70% dofiansowania, wsparli nas w napisaniu wniosku i rozliczeniu dotacji
2015-10-16 14:07:44
Dawid: Dzis dnia 14.09.2015 dostałem pismo z urzedu pracy kielce ze nie maja srodkow wiec powiedzcie mi czy w iinych wojewodztwach moge starac sie o pieniadze na wlasna firme dofinansowanie mam swietny projekt i zastanawia mnie czemu nie maja pieniedzy
2015-09-14 15:34:10
Alejandro4: jak wiadomo samodzielne staranie się o dotacje unijne to nie jest łatwy proces, co wiem z własnego doświadczenia i jeżeli ktoś bierze temat na poważnie to powinien od razu pomyśleć nad firmą, które pomaga w zdobyciu dotacji, osobiście mogę polecić dotacje-exportgrup. Na temat dotacji "wzór na konkurencję 1.4" widziałam sporo informacji właśnie na stronie tej firmy.
2015-08-31 09:10:19
Anniaaaa: A kiedy odbywają się konkursy dotacyjne...
2015-08-18 12:58:46
Anniaaaa: ja jestem na stażu z PUP.. I chciała bym otworzyć własną działalność.
2015-08-18 12:57:38
Resulto: Lub poczekać na rozpoczęcie konkursów dotacyjnych, które startują na dniach.
2015-07-10 16:57:20
Marlena: A gdzie można uzyskać dobry kredyt na rozpoczęcie działalności? Potrzeba mi jeszcze 16 tys. zł i szukam dodatkowego finansowania.
2015-07-09 10:39:27
iwona: a ja czekam od konca lutego na to zeby zlozyc wniosek juz mi sil nie starcza . W Szczecinie jest fatalnie. Kto dostaje pieniadze z PUP?
2015-05-15 10:49:54
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.