Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Sektor MŚP odpowiedzialny społecznie

Zysk przestał być jedynym celem nowoczesnych firm. Aby zdobyć przewagę konkurencyjną, zbudować wizerunek wiarygodnego i zaufanego partnera, a także współpracować z otoczeniem na bazie wzajemności, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw podejmują szereg działań opierających się na zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sektor MŚP odpowiedzialny społecznie

Kiedy w 1985 roku Anita Roddick, szefowa firmy Body Shop, podjęła się akcji ratowania wielorybów, nikt nie przypuszczał, że wywrze tak znaczący wpływ na zmianę toku myślenia firm na całym świecie. Okazało się, że celem biznesu nie jest jedynie zysk, jak przekonywał Milton Friedman, ale również działalność na rzecz społeczeństwa. Firmy dostrzegły konieczność angażowania się w działania CSR-owe (z ang. Corporate Social Responsibility), widząc, że odpowiedzialność społeczna biznesu to również gwarancja ich prawidłowego rozwoju. Z czasem zaczęły one obejmować różnorodne obszary, nie tylko zewnętrzne, takie jak np. ochrona środowiska, ale również wewnętrzne. Zaczęto wprowadzać w firmach tzw. dobre praktyki mające na celu poprawę efektywności zarządzania w firmie i ochronę praw pracowniczych. W Polsce korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zauważyły wagę CSR-u dopiero kilka lat temu, wpisując go w swoje cele strategiczne.

CSR-owy przewodnik, czyli norma ISO 26000

Coraz więcej firm w Polsce interesuje się normą ISO 26000. Prace na nią trwały przez kilka lat, by ostatecznie ogłosić ją w 2010 roku. Norma jednak nie jest rodzajem certyfikatu, a etyczną wykładnią CSR-u określającą wartości i idee, jakie firma podejmuje się dobrowolnie wypełniać. Z racji wysokiego prestiżu i globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej norma ISO 26000 ma szanse stać się najbardziej powszechną na świecie wykładnią społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Przedsiębiorstwo, akceptując normę, zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka, normalizacji relacji w pracy, ochrony środowiska naturalnego i jego bezpośrednich zasobów, prawidłowej relacji z konsumentami, czy też zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Niezwykle istotny jest dla firmy taki sposób zarządzania, aby uwzględniała interes społeczny i zasady etyczne. Jest on nierozerwalnie związany z poszanowaniem praw pracowniczych, społecznych czy brakiem dyskryminacji. Jeżeli firma chce być postrzegana jako stosująca uczciwe praktyki rynkowe, powinna uwzględnić w swoich działaniach etyczne zachowanie wobec konkurencji, partnerów czy dostawców oraz poszanowaniu praw własności. Dobre praktyki z tego obszaru, wychodząc daleko ponad podstawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zachowanie takie powinno mieć również na uwadze warunki pracy i opiekę społeczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozwój społeczny, potrzebę prowadzenia stałego dialogu społecznego oraz utrzymywania otwartych i uczciwych relacji z podmiotami współpracującymi.

 

Dobre praktyki powinny być także ukierunkowane na dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, będących wynikiem działalności operacyjnej firmy. Przykładem takiego działania jest warszawska firma HANDMAN, która już kilka lat temu skutecznie wprowadziła zasady ograniczania zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszania ilości odpadów budowlanych, zarówno dla własnych pracowników jak i partnerów zewnętrznych.


Data: 26.04.2013 16:00
Autor/Źródło: Spółka UCE
Kategoria: Zarządzanie
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility, CSR, firma, biznes, zysk, odpowiedzialność społeczna biznesu, skuteczny mechanizm prowadzenia biznesu

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.