Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Dotacje unijne 2015 - gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie oraz jak pozyskać fundusze unijne?

Przedsiębiorstwa mają wiele okazji na pozyskanie dofinansowania / dotacji na rozwój w latach 2015 - 2020. Artykuł wskazuje aktualne możliwości aplikowania o fundusze europejskie dla firm (w szczególności fundusze europejskie dostępne w 2015 roku). Nabory rozpoczęły się w II kwartale - w ramach województwach (Regionalne Programy Operacyjne) oraz w Krajowych Programach Operacyjnych (programy operacyjne, to dokumenty określające sposób rozdysponowania środków unijnych).

Dotacje unijne 2015 - gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie oraz jak pozyskać fundusze unijne?

Fundusze europejskie 2014-2020 – podział środków

 

Zainteresowani będą mogli starać się o dofinansowanie unijne na dwa sposoby – 1/ poprzez Krajowe Programy Operacyjne (centralne), których pula została ustalona na 45,6 mld euro, oraz 2/ poprzez Regionalne Programy Operacyjne (do każdego z województw osobno, łącznie jest 16 RPO), których łączna pula została ustalona na poziomie 31,3 mld euro.

 

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, każde z województw będzie posiadać do rozdysponowania inną kwotę – w zależności od stopnia rozwoju, potencjału i wielu innych czynników. Przykładowo w województwie mazowieckim będzie to kwota 2,09 mld euro, a w województwie śląskim 3,48 mld euro.
Z kolei Krajowe Programy Operacyjne zostały podzielone na:

 • Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro,
 • Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro,
 • Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro,
 • Program Polska Wschodnia 2,0 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna 700,1 mln euro.

 

Gdzie i kiedy ubiegać się o dofinansowanie?

 

Szczegóły, terminy i sposób rozdzielania funduszy europejskich, różnią się między poszczególnymi programami regionalnymi (województwami) oraz poszczególnymi krajowymi programami. Wszystkie województwa mają zatwierdzone regionalne programy operacyjne, jednak niektóre z województw będą mogły szybciej ogłosić konkursy, dzięki sprawniejszemu ustalaniu szczegółów przyszłych naborów – np. opolskie, dolnośląskie, śląskie, podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie. Mieszkańcy pozostałych województw będą musieli wykazać się większą cierpliwością.

 

W ramach krajowych programów, również nie we wszystkich rozpoczęły się nabory. Jednak dla przedsiębiorców, najważniejszym programem krajowym, Inteligentny Rozwój, którego pierwszy nabór został ogłoszony 2 kwietnia, a kolejne 7 i 16 kwietnia. Będą to przede wszystkim dofinansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - dotacje na badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz dotacje na B+R związane z prototypowaniem. Kolejne nabory będą ogłaszane w najbliższym czasie – w ramach PO Inteligentny Rozwój w lipcu, z kolei w ramach PO Polska Wschodnia, pierwszy nabór wniosków dla firm odbędzie się w lipcu i sierpniu.

 

Nabory z regionalnych programów operacyjnych rozpoczną się w II i III kwartale. Dodatkowemu ustalaniu podlegają również kwestie struktury pomocy – ile z przyznanej puli, dla danego RPO, będzie przeznaczone na dotacje, a ile na finansowanie zwrotne (przede wszystkim preferencyjne pożyczki i kredyty). Wiadomo tylko, że o ile w perspektywie 2007-2013 na finansowanie zwrotne było przeznaczone około 1,5% puli danego RPO, tak teraz może ten odsetek wzrosnąć nawet do 10%. Jest to jedna z kilku, istotnych zmian w nowej perspektywie, w porównaniu do poprzedniej. Należy liczyć się z tym, że wysoko dotowane będą projekty o wysokim stopniu innowacyjności i ryzyka, a nisko dotowane będą projekty z tradycyjnej gospodarki.

 

Fundusze europejskie 2014-2020 dla firm / przedsiębiorstw

 

Przedsiębiorcy są grupą, która może liczyć na dużą pulę bezzwrotnych środków w tej perspektywie. Do wzięcia jest prawie 20 mld euro. Głównymi źródłami dotacji dla firm, będą konkursy z regionalnych programów operacyjnych (wojewódzkie) oraz programy centralne (przede wszystkim Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia). Będą to dotacje: dla firm na inwestycje rozwojowe, na innowacje, na poprawę ich konkurencyjności, na realizację badań naukowych i rozwojowych oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Dodatkowa pula – ok. 9 mld euro – jest dostępna w ramach europejskiego, centralnego programu Horyzont 2020 (w tym z Instrumentu MSP ok. 3 mld euro).

 

Dotacje unijne 2015 – aktualne nabory

 

Aktualnie otwarte są nabory w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowych Programów Operacyjnych. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że niektóre programy w ramach programów krajowych, będą organizowane przez instytucje współpracujące, m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, pierwsze nabory już trwają. Wszystkie województwa ogłosiły harmonogramy na 2015 rok, a Dolny Śląsk również na 2016 rok. Pierwsze nabory rozpoczęły się w maju w woj. pomorskim oraz w czerwcu w woj. śląskim. W pozostałych województwach nabory startują od lipca/sierpnia – należy śledzić harmonogramy poszczególnych województw i wybrać konkurs odpowiedni do potrzeb. Jeśli sprawia to problemy, można np. skorzystać z usługi audyt możliwości dotacyjnych i wspomóc się specjalistyczną radą.

 

W ramach krajowych programów, szczególną uwagą należy zwrócić na Inteligentny Rozwój (POIR). Zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i NCBiR, BGK oraz PARP organizują i będą organizować konkursy w ramach POIR. Jeden z konkursów (1.1.2) niedawno się zakończył. Wciąż trwa nabór 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP” realizowany NCBiR. W najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach POIR, m.in.:

 

 • 27 lipiec - Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
 • 31 lipiec - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
 • 31 lipiec - Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
 • 21 wrzesień - Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
 • 1 październik - Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
 • 3 listopad - Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

 

Dodatkowo, NCBiR przedstawiło harmonogram na 2015 rok dla konkursów własnych – dotacje dla innowacyjnych projektów, m.in. CuBR – maj 2015, Biostrateg – maj 2015, Demonstrator — maj 2015, Go_Global.pl – maj 2015, czy Blue GasPolski Gaz Łupkowy – wrzesień 2015.

 

Własne konkursy na 2015 rok ogłosił również PARP – m.in. „Pożyczki dla kobiet” prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

  

Trwają również nabory wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dofinansowania będą dla dwóch głównych grup docelowych:

 

 • dla osób powyżej 29 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – trzeba będzie być osobą pozostającą bez pracy i wpisać się w którąś z grup (preferowane w pierwszej kolejności, w zależności od województwa) – np. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 • dla osób w wieku 18-29 – w ramach Powiatowych Urzędów Pracy – środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Tutaj jednak również będą to dotacje dla osób niepracujących. Dodatkowo środki będą pochodzić wyłącznie z Powiatowych Urzędów pracy, a więc wymagane będzie zarejestrowanie w urzędzie (założenie).

 

Dotacje będą przeznaczone dla osób niepracujących (takie są założenia). Będą to środki m.in. z Urzędów Pracy, ale również innych instytucji pośredniczących, które zgłoszą się do konkursów organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Dofinansowania będą do 20 tys. zł (założenia).

Dodatkowo nadal dostępne są środki w ramach funduszy JEREMIE – preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Resulto i zapoznania się z ofertą pozyskania dofinansowania unijnego oraz z aktualnymi naborami.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 


Data: 07.07.2015 12:45
Autor/Źródło: Resulto Sp. z o. o.
Kategoria: Finanse, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: wniosek o dofinansowanie, dotacje unijne 2015, fundusze unijne 2015, dotacje na rozwój firmy, dotacje dla firm

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Susan Benson: Witam Szanowni Państwo, Potrzebujecie pomocy finansowej? Jestem Susan Benson. Jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym. Potrzebujesz kredytu biznesowego, pożyczki osobistej, pożyczki hipotecznej lub pożyczki na realizację swojego projektu? jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, zalecam kontakt z moją firmą. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, w tym pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas e-mailem: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp przez: +447903159998 i otrzymaj natychmiastową odpowiedź. Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi finansowe i staramy się pomóc Ci spełnić wszystkie Twoje aspiracje. Specjalizujemy się w dostarczaniu strukturyzowanych rozwiązań finansowych dla osób fizycznych i firm w najbardziej efektywny i najszybszy sposób. Oto kilka powodów, dla których warto skontaktować się z nami w sprawie pożyczki; * Wygoda - Możesz ubiegać się o pożyczkę w dowolnym miejscu i czasie. * Elastyczna kwota - Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć. * Szybkie bezpośrednie finansowanie - otrzymaj pożyczkę w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia. * Elastyczna stopa procentowa - przystępna stopa procentowa w wysokości 3%. * Wysokie wskaźniki akceptacji * Elastyczna spłata - masz szansę wybrać datę spłaty - tygodniową, miesięczną lub roczną na okres 1-30 lat. * Prosta aplikacja online. * Spersonalizowane wskazówki i wiedza. * Brak ukrytych opłat Nie trać okazji z powodu braku funduszy. Skontaktuj się z moją firmą już teraz, możemy pomóc Ci w uzyskaniu pożyczki, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty pożyczki, prosimy o przesłanie nam wniosku o pożyczkę za pośrednictwem: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447903159998 Pośrednicy / konsultanci / brokerzy mogą przyprowadzać swoich klientów i są w 100% chronieni. Z pełnym zaufaniem będziemy współpracować z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.
2021-02-11 23:38:24
Claudia Klein: Witam, Nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym. Czy pilnie potrzebujesz wsparcia finansowego? Potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli tak, radzę skontaktować się z moją firmą przez | spotlightglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: +4915758108767 | i masz pożyczkę na swoim koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ świadczymy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie. Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczka osobista, pożyczka biznesowa i wiele innych), oferujemy pożyczki zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 mln euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów pożyczkowych. Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było dużym problemem. Dla osób fizycznych, które mają problem finansowy i potrzebują jego rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki pod zastaw kapitału w swoich lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na duże zainteresowanie stopa procentowa, niewystarczające zabezpieczenia, wskaźnik zadłużenia do dochodów, niska ocena kredytowa lub inne przyczyny. Koniec z czekaniem i stresującymi wizytami w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz zaciągnąć pożyczkę i sfinalizować swoje transakcje kiedykolwiek i gdziekolwiek tego potrzebujesz. Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij e-mail do | spotlightglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: +4915758108767 |. Możesz nas łatwo sprawdzić na naszej stronie internetowej poprzez: https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę. Twoja wolność finansowa jest w Twoich rękach!
2020-08-18 08:56:55
Claudia Klein: 0
2020-04-13 19:26:49
Lisa Becker: Witam Panie i Panowie. Witamy w NoviCap Financial Service Provider. Czy pilnie potrzebujesz przełomu finansowego? Potrzebujesz pożyczki z różnych powodów? NoviCap oferuje elastyczne opcje pożyczek dostosowane do twoich potrzeb. NoviCap oferuje różnorodne opcje pożyczek wszystkim potrzebującym pomocy finansowej o niskich stopach procentowych 3%, niezależnie od tego, czy jest to pożyczka biznesowa, pożyczka osobista czy pożyczka na rachunki medyczne, zaliczka na wypłatę, finansowanie sprzętu, pożyczka hipoteczna itp. Usługa jest szybka, bezpieczna, niezawodna. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty pożyczki NoviCap, wyślij e-mail za pośrednictwem || novicapserviceprovider@gmail.com || O NOVICAP NoviCap, założona w 2015 roku, jest jednym z największych rynków pożyczek na świecie. Wiele osób, zwłaszcza właścicieli firm, korzysta z bezpłatnej usługi online NoviCap w celu znalezienia finansowania, przeglądając wiele produktów pożyczkowych z naszej szerokiej sieci programów pożyczkowych. NoviCap zapewnia finansowanie w szybki, elastyczny i przejrzysty sposób, oferując jednocześnie profesjonalnym inwestorom możliwość inwestowania w aktywa krótkoterminowe przynoszące ponadprzeciętne zwroty. Jesteśmy bardzo szybcy, godni zaufania i godni zaufania. Możesz pożyczyć od 1000 do 50 milionów euro. NoviCap jest właściwą firmą do skontaktowania się, gdy potrzebujesz pilnej pożyczki. Nigdy więcej marnowania czasu na próby uzyskania pożyczki od innych instytucji finansowych lub stresujące wizyty w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz. Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail na adres || novicapserviceprovider@gmail.com ||
2020-02-23 01:51:22
Żaneta: Ja swój program z którego otrzymałam dotację znalazłam tutaj https://www.sekwencja.eu/ bardzo szybko i prosto można znaleźć czy istnieje jakiś program pod który można się podpiąć
2017-05-19 22:43:05
djelbova: Cześć, jestem djelbova, który obecnie mieszka w Polsce jestem wdowa w chwili z czwórką dzieci i ja byłem zatrzymany w sytuacji finansowej w maju 2016 i potrzebowałem na refinansowanie i płacić rachunki. Próbowałem szukać kredytów z różnych firm prywatnych i kredytów korporacyjnych, ale nigdy się nie powiodły, a większość banków zmniejszyła mój kredyt. Ale Bóg chciał, jak została wprowadzona do kobiety Bożego prywatne pożyczki pożyczkodawcy dał mi pożyczkę 85.000.000.00tys a dziś jestem właścicielem biznesu i moje dzieci mają się dobrze w tej chwili, czy należy skontaktować każde przedsiębiorstwo z odniesieniem uzyskaniem niezabezpieczonej pożyczki, nie kredytowej sprawdzić, nie pamiętaj o stopie procentowej wynoszącej zaledwie 3% i lepsze plany i harmonogram płatności, prosimy o kontakt z pani Stella Rene (mrsstellareneloanfirm1@gmail.com) ona nie wie, że to robię, ale jestem tak szczęśliwy, teraz i ja zdecydowaliśmy się niech ludzie wiedzą więcej o nim i chcę, aby Bóg błogosławił jej więcej. djelbova
2017-01-06 22:08:31
Katarzyna: Witajcie, dowiedziałam się ostatnio o nowm naborze wniosków. W poniedziałek 09.01 o 21:00 ma być szkolenie online o szczegółach. Zapisać można się tutaj: http://ddc_1.gr8.com/ Pozdrawiam Kasia
2017-01-05 14:27:26
jolka: Fajnym wsparciem dla nowych firm jest program aktywizacja tylko dziwi mnie czemu tak mało się o tym pisze i mówi wkoło. Czyzby darmowe wsparcie dla takich jak moja działalność była malo interesująca bo mi jako przedsiębiorcy takie info okazuje sie bardzo przydatne. Skor o przy tym nie musze miec sterty papierów i zobowiązań na wieki to moze to nie taie spektakularne jak miliony z dotacji unijnych ale jak najbardziej przydatne kazdemu początkującemu posiadaczowi działalności.
2016-01-19 10:36:14
Waldemar: Zakład produkcyjny, w którym jestem operatorem ubiega się o doatcje na zakup nowego sprzętu za pomocą doradztwa firmy P4P Consulting. Z tego co wiem, sporo firm może skorzystać na tego typu dofinansowaniach, zwłaszcza z Polski Wschodniej.
2015-11-30 13:59:38
Mariusz: Jeżeli chodzi o pozyskanie dotacji to ja mogę polecić Supra Serwis z Poznania, która napisała dla nas wniosek na 8.2. Dotaliśmy 70% dofiansowania, wsparli nas w napisaniu wniosku i rozliczeniu dotacji
2015-10-16 14:07:44
Dawid: Dzis dnia 14.09.2015 dostałem pismo z urzedu pracy kielce ze nie maja srodkow wiec powiedzcie mi czy w iinych wojewodztwach moge starac sie o pieniadze na wlasna firme dofinansowanie mam swietny projekt i zastanawia mnie czemu nie maja pieniedzy
2015-09-14 15:34:10
Alejandro4: jak wiadomo samodzielne staranie się o dotacje unijne to nie jest łatwy proces, co wiem z własnego doświadczenia i jeżeli ktoś bierze temat na poważnie to powinien od razu pomyśleć nad firmą, które pomaga w zdobyciu dotacji, osobiście mogę polecić dotacje-exportgrup. Na temat dotacji "wzór na konkurencję 1.4" widziałam sporo informacji właśnie na stronie tej firmy.
2015-08-31 09:10:19
Anniaaaa: A kiedy odbywają się konkursy dotacyjne...
2015-08-18 12:58:46
Anniaaaa: ja jestem na stażu z PUP.. I chciała bym otworzyć własną działalność.
2015-08-18 12:57:38
Resulto: Lub poczekać na rozpoczęcie konkursów dotacyjnych, które startują na dniach.
2015-07-10 16:57:20
Marlena: A gdzie można uzyskać dobry kredyt na rozpoczęcie działalności? Potrzeba mi jeszcze 16 tys. zł i szukam dodatkowego finansowania.
2015-07-09 10:39:27
iwona: a ja czekam od konca lutego na to zeby zlozyc wniosek juz mi sil nie starcza . W Szczecinie jest fatalnie. Kto dostaje pieniadze z PUP?
2015-05-15 10:49:54
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.