PORADY PRAWNE ONLINE

Trendy na rynku pracy. Jak kształtuje się wskaźnik zatrudnienia?

Zewsząd docierają do nas informacje o rekordowo niskim bezrobociu i rosnącej licznie zatrudnionych Polaków. Jak zatem prezentuje się wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowników?

Trendy na rynku pracy. Jak kształtuje się wskaźnik zatrudnienia?

Wskaźnik zatrudnienia dla populacji w wieku 20–64

 

W trzecim kwartale 2018 roku wskaźnik ten – dla populacji w wieku 20–64 wyniósł 72,8 proc. – co oznacza, że przekroczył o 1,8 pkt proc. cel założony w Strategii Europa 2020. Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet wyniósł w tym czasie 65,6 proc., a dla mężczyzn 80 proc.


Liczba pracujących Polaków

 

W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost liczby pracujących z prawie 15,5 mln pracujących w pierwszym kwartale 2015 roku do blisko 16,2 mln osób pracujących w trzecim kwartale ubiegłego roku. Mówimy więc o ponad 673 tys. osób, które mają posady. W tym gronie jest 310 tys. kobiet.

 

Wskaźnik zatrudnienia kobiet

 

Wśród kobiet – pracowników należy zwrócić uwagę na dwie grupy – kobiety w wieku najwyższej dzietności oraz w okresie wychowywania dzieci (25-49 lat) oraz osoby w wieku okołoemerytalnym (55-64 lata).

 

Wśród kobiet w wieku 25-49 lat wskaźnik zatrudnienia wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 77,3 proc. i był wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku (73,8 proc.) Z kolei liczba pracujących kobiet, pomimo spadku w analizowanym okresie populacji kobiet w tej grupie wiekowej (o około 23 tys.), wzrosła o 206 tys. osób. 

 

 

Trzeba zauważyć, że dla kobiet młodszych (do 39. roku życia) zmiany pomiędzy trzecim kwartałem 2018 roku a 2015 roku są nieznaczne i bez wyraźnie trendu, podczas gdy wskaźnik ten bardzo szybko wzrastał wśród kobiet po 40. roku życia. Zdaniem Ministerstwa, oznaczać to może, że na poprawę sytuacji kobiet po 40. roku życia na rynku pracy wpływ miały m.in. większy popyt na pracę oraz wkraczanie w ten wiek roczników kobiet, które masowo zaczynały studiować w latach dziewięćdziesiątych. Z kolei w przypadku kobiet młodszych, brak wyraźnej tendencji wzrostowej wskaźnika zatrudnienia może być związany z czasowym wycofywaniem się z rynku pracy (nie dotyczy to jednak urlopów macierzyńskich i rodzicielskich) lub też opóźnionym podjęciem zatrudnienia w związku z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

 

wskaźnik zatrudnienia osób w wieku okołoemerytalnym

 

W przypadku osób w wieku  55-64 lata wskaźnik zatrudnienia wzrósł na przestrzeni trzech lat. W pierwszym kwartale wynosił on 42,9 proc., a w trzecim kwartale 2018 roku – 49,8 proc., mówimy więc o wzroście na poziomie 6,9 pkt proc. Należy jednak zauważyć, że zmiany były bardziej znaczące wśród mężczyzn (zmiana o 8,4 pkt proc. z poziomu 52,8 proc.) niż wśród kobiet (zmiana o 5,4 pkt proc. z poziomu 34,1 proc.).


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.