PORADY PRAWNE ONLINE

Obowiązki wynikające z rejestracji działalności gospodarczej

Dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej rodzi szereg obowiązków, m.in. na gruncie prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

Obowiązki wynikające z rejestracji działalności gospodarczej

Ustanie statusu konsumenta

 

Z momentem wpisu w CEIDG wnioskodawca staje się przedsiębiorcą. Ma to daleko idące konsekwencje. Na przykład  zawierając umowę i kupując towaru lub usługi, które będzie wykorzystywać do prowadzenia działalności, nie jest już traktowany jak konsumentem. W świetle prawa jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu. W związku z czym nie ma np. prawa do odesłania towaru zakupionego poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. przez Internet) w ciągu 14 dni, bez podania przyczyn.Obowiązki wynikające z rejestracji działalności gospodarczej

 

Dokonanie wpisu w ewidencji rodzi także szereg obowiązków na gruncie prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, do których należą w szczególności:

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (jako ubezpieczonego, jeżeli nie dokonano zgłoszenia wraz z rejestracją działalności);
  • rejestracja podatnika podatku VAT (przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R, jeżeli nie załączył go do wniosku o rejestrację w CEIDG);
  • rejestracja kasy fiskalnej;
  • rejestracja odbiornika RTV (każdy przedsiębiorca posiadający odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne jest zobowiązany do ich rejestracji we właściwym urzędzie pocztowym w terminie 14 dni od daty ich nabycia; powinien również płacić abonament za każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny, z odbiornikami radiowymi w samochodach służbowych włącznie).  


Rejestracja podatnika podatku VAT

 

Przedsiębiorca, który podlega przepisom ustawy o VAT musi zarejestrować się jako podatnik podatku VAT. Rejestracji może dokonać jednocześnie ze zgłoszeniem działalności gospodarczej w CEIDG. Zgłoszenie rejestracyjne składa się na formularzu VAT-R ,wybierając jeden z dwóch wariantów:

  • rejestracja jako podatnik czynny;
  • rejestracja jako podatnik zwolniony – przy tej opcji można, ale nie trzeba składać formularza VAT-R

 

Zgłoszenie można złożyć jako załącznik do wniosku CEIDG-1.

 

Kasa fiskalna

 

Od maja 2019 r. funkcjonują na rynku równolegle: kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nazywane kasami starego typu lub tradycyjnymi oraz nowy rodzaj kas – kasy online.

 

Bez względu na rodzaj kasy, przed rozpoczęciem jej użytkowania, konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji i uzyskanie numeru ewidencyjnego. W przypadku kas online dzieje się to automatycznie i nie ma obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że użytkownik kasy online zapewni sobie pomoc serwisanta przy fiskalizacji i dostęp do sieci internetowej, która umożliwi przesłanie danych pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas („CRK”). Kasa online przekazuje CRK dane o sobie i o właścicielu kasy, otrzymując zwrotnie przydzielony numer ewidencyjny.

 

Użytkownicy kas tradycyjnych nadal mają obowiązki zgłoszeniowe, ale w okrojonym zakresie – nie muszą już składać do urzędu skarbowego zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Aktualny pozostaje obowiązek zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego danych dotyczących kasy po dokonanej fiskalizacji, czyli rejestracja kasy.Uwaga! Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą stosowane przez podatników branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.