PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dokonanie opłaty sądowej na poczcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożenie pisma sądowego inicjującego sprawę wymaga, co do zasady uiszczenia należnej opłaty na konto właściwego sądu. W praktyce można to uczynić poprzez zakup znaczków sądowych w kasie sądu lub dokonania przelewu bezpośrednio na konto sądu. Pamiętajmy, że opłata powinna być uiszczona wraz ze złożeniem pisma – w przeciwnym razie sąd wezwie nas do jej uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia. W przeciwnym razie składane pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych, a sąd je po prostu nam zwróci.

pobierz_plik
Opłaty za czynności w wydziałach wieczystoksięgowych POBIERZ »

W związku z powyższym w praktyce może pojawić się pewien problem. Uzupełnienie wymaganej opłaty musi nastąpić w krótkim wyznaczonym terminie. O ile jednak da się go zachować przy zakupie znaków sądowych lub osobistym dokonaniu przelewu za pośrednictwem bankowości internetowej, o tyle opłata dokonana na poczcie nie gwarantuje nam natychmiastowego przelewu pieniędzy na rachunek sądu. W praktyce opłata może „iść” do sądu nawet przez kilka dni, co niekiedy może skutkować niezachowaniem terminu na uzupełnienie brakującej opłaty.

 

 

W tym miejscu trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że uiszczenie opłaty sądowej w kasie Poczty Polskiej jest wystarczające do zachowania narzuconego przez sąd terminu. Innymi słowy, nie musimy martwić się, że wpłacone pieniądze dotrą na rachunek sądowy po terminie i sąd zwróci nam wniesione pismo. Takie zdanie podzielił również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt III CZP 112/13). W sprawie chodziło przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie – czy datą wniesienia opłaty sądowej jest moment wpłaty pieniędzy na poczcie czy chwila ich wpłynięcia na rachunek sądowy? Wiemy już, że jest to ta pierwsza data. Wnioskodawcy w sprawie podkreślali, że w powszechnej świadomości funkcjonuje utrwalone od dziesięcioleci przekonanie, że czynności urzędowe (nadanie pisma do sądu, uiszczenie opłaty sądowej), dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej uważa się za spełnione w terminie już z chwilą ich dokonania w jednej z placówek tej instytucji. Dla osób korzystających z pośrednictwa Poczty Polskiej przy dokonywaniu czynności procesowych decydujące znaczenie ma fakt, że pośrednikiem tym jest właśnie Poczta Polska, nie przywiązują zaś wagi do tego, czy określona usługa mieści się w funkcji operatora wyznaczonego, czy też nie. W praktyce mało czytelną dla przeciętnego klienta pozostaje nawet różnica pomiędzy usługą pocztową w postaci przekazu pieniężnego a usługą finansową zlecenia przekazania środków pieniężnych na określony rachunek bankowy. Przykłady jednakowego traktowania obu tych usług dostrzec można zresztą nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Podjęta w lutym uchwała Sądu Najwyższego kończy problematyczną kwestię. Na uzasadnienie podjętego stanowiska SN ma jednak jeszcze trochę czasu – będziemy je mogli przeczytać za miesiąc.


Data: 02.03.2014 08:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: opłata dokonana na poczcie, opłata, opłata sądowa, uiszczenie opłaty sądowej, wniesienie opłaty sądowej

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.