PORADY PRAWNE ONLINE

Twoja sprawa w sądzie się przedłuża? Złóż skargę

Szybkość rozpoznawania spraw sądowych nie jest naszym atutem i to od kilku jeśli nie kilkudziesięciu dobrych lat. Wpływ na to ma przede wszystkim mała liczba sędziów, a co za tym idzie zbyt duże obciążanie ich pracą i kolejnym napływającymi sprawami. Pomimo, iż na rozstrzygnięcie zdarza się nam czekać co najmniej kilka miesięcy, są sprawy w których wyrok wydawany jest po kilku latach – to jest jednak sporym nadużyciem. W związku z tym, ustawodawca przewiduje tzw. skargę na przewlekłość postępowania – jeżeli uważasz, że Twoja sprawa powinna była się zakończyć już dawno temu, nie czekaj i złóż taką skargę. Dzięki niej nie tylko przyspieszysz rozstrzygniecie, ale także dostaniesz odszkodowanie.

pobierz_plik
Zażalenie na przewlekłość postępowania POBIERZ »

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 200 4 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w polskim prawie istnieje możliwość wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sądowego.

 

 

W zależności od rodzaju postępowania wnioskodawcami w sprawie przedmiotowej skargi mogą być odpowiednio:

  • W postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, o wykroczenia – strona;
  • W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona lub wnioskodawca;
  • W postępowaniu karnym – strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
  • W postępowaniu cywilnym – strona, uczestnik postępowania bądź interwenient uboczny;
  • W postępowaniu sądowo-administracyjnym – skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
  • W postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

 

Przepisy omawianej ustawy przewidują, że skargę składa się w toku postępowania w sprawie do sadu, przed którym toczy się postępowanie. Opłata od skargi wynosi 100 zł, przy czym jeżeli zostanie ona uznana bądź odrzucona, to sąd zwraca z urzędu całość tak wniesionej opłaty. Jeżeli jednak przedmiotem skargi jest przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, to wówczas skargę należy wnieść do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne czynności postępowania prowadzone są w dwu lub więcej okręgach – do sądu, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Skarga jest jednak rozpatrywana, co do zasady przez sąd przełożony nad sądem, co do którego skarga się odnosi w trzyosobowym składzie.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.