PORADY PRAWNE ONLINE

Uzyskanie kredytu za poręczeniem

Uzyskanie kredytu nierzadko obwarowane jest koniecznością posiadania odpowiedniego zabezpieczenia. Nawet jeśli nie mamy domu pod hipotekę czy znacznych zasobów gotówki, bank może udzielić nam kredytu – konieczne jest wtedy poręczenie udzielone przez inną osobę. Instytucja ta została szczegółowo uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.

pobierz_plik
Poręczenie POBIERZ »

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. W przypadku umowy poręczenia poręczyciel zaciąga zatem także własne zobowiązanie wobec wierzyciela, nie jest to więc zobowiązanie kreujące jego odpowiedzialność za cudzy dług.

 

 

Poręczenie należy do kategorii osobistych zabezpieczeń wierzytelności. Nie ma przy tym znaczenia jaki charakter przyjmuje dane zobowiązanie, w związku z tym poręczenie może zabezpieczać również zobowiązania natury pieniężnej, a do takiego należy właśnie kredyt zaciągnięty w banku czy innej instytucji finansowej. Osobiste zabezpieczenie wierzytelności niesie ze sobą jednak spore ryzyko, bowiem w przypadku niespłacenia kredytu przez dłużnika, całe zobowiązanie musi zostać uregulowane przez poręczyciela - i to z jego całego majątku.

 

Jak wskazują przepisy KC, można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. Bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być jednak przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika – tym samym decydująca w tym zakresie będzie treść podpisanej i poręczonej umowy kredytowej. Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela. Oznacza to, że każdorazowe podwyższenie kwoty kredytowej przez dłużnika nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność poręczyciela. Będzie on odpowiadał wyłącznie do wysokości kredytu udzielonego wg treści pierwotnej umowy zawartej z bankiem czy inną instytucją kredytową.

 

W praktyce nierzadko zdarza się, ze dłużnik będąc świadomy zabezpieczenia pod osobą poręczyciela nie chce spłacać kredytu. Jeżeli zatem opóźnia się on ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel (z reguły bank) powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Ten z koli może wpłynąć na dłużnika i próbować „przymusić” go do uregulowania zaciągniętego zobowiązania. Jeśli takie działania okażą się jednak nieskuteczne, to wierzyciel będzie szukał zaspokojenia zobowiązania niestety u poręczyciela. Oczywiście poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. W razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z przepisów prawa spadkowego.

 


Data: 08.05.2014 07:32
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Źródła finansowania
Słowa kluczowe: poręczenie, poręczyciel, poręczenie kredytu, kredyt, kredyty

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.