PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Mimo, że tzw. odrolnienie, czyli przekształcenie działki rolnej w budowlaną bywa bardzo czasochłonne i wiąże się z wieloma formalnościami, wiele osób decyduje się na ten krok z uwagi na znaczne korzyści finansowe. Grunty rolne są bowiem kilkakrotnie tańsze od gruntów budowlanych, co jest szczególnie ważne dla osób planujących rozpoczęcie budowy domu.

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Należy udać się do urzędu gminy

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki rolnej przeznaczonej do przekształcenia w budowlaną trzeba dokładnie sprawdzić wszelkie informacje na jej temat w urzędzie gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Najważniejszą bowiem sprawą jest ustalenie, czy gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie przeznaczenie w tym planie ma przedmiotowa działka. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że zakup nieruchomości w gminie, która nie posiada aktualnego planu zagospodarowania jest dość ryzykowne z uwagi na fakt, że nie wiadomo jakie będzie przeznaczenie jej w przyszłości i jakie będą plany dla gruntów sąsiednich (np. budowa na tym terenie będzie niemożliwa lub w pobliżu budowana będzie autostrada). 

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeżeli w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas można złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taka decyzja zastępuje plan miejscowy dla danej nieruchomości, jednak jej wydanie jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

- teren ma dostęp do drogi publicznej,

- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

W sytuacji, gdy dla danej nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego to on przesądza o jej statusie. Przekształcenie działki rolnej w budowlaną polega na zmianie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wyłączeniu jej z produkcji rolnej. Należy jednak pamiętać, że odrolnienie wymaga spełnienia kilku warunków.

- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka powinna zostać przeznaczona na cele nierolnicze i nieleśne,

- musi być wydana decyzja określająca warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

- konieczne jest faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przez właściciela (musi zaprzestać prowadzenia na nich produkcji rolnej),

- należy wnieść opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Jeżeli postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają budowy na danej działce, wówczas w urzędzie gminy można złożyć pisemny wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać precyzyjne określenie położenia działki (potrzebne dane należy wcześniej sprawdzić w ewidencji gruntów rolnych) oraz podanie celu, na jaki ma być ona przeznaczona, tzn. czy ma to być budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy też usługowe itp. Trzeba jednak mieć na uwadze, że gminy nie mają określonego terminu, w ciągu którego byłyby zobligowane do rozpatrzenia wniosku i uwzględnienia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie ma też innych środków prawnych, którymi wnioskodawcy mogliby dyscyplinować gminy w tym zakresie. Osoby zainteresowane przekształceniem gruntu rolnego w budowlany powinny więc w wielu przypadkach uzbroić się w cierpliwość. 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

mira: Super podpowiedz jak i co wpisac
2015-08-25 22:52:18
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.